Võrumaa waldorflasteaed alustab laste kirjapanekut

Waldorflasteaias mängivad lapsed looduslike ja ehedate mänguasjadega nagu need käsitööna valmistatud waldorfnukud. Foto: MTÜ Terve Pere Selts
Waldorflasteaias mängivad lapsed looduslike ja ehedate mänguasjadega nagu need käsitööna valmistatud waldorfnukud. Foto: MTÜ Terve Pere Selts
Kõik Võrumaa lapsevanemad, kes huvituvad waldorfpedagoogikast ja lapse arengut toetava alushariduse võimalustest, on oodatud endast teada andma ja oma lapsi kirja panema Võru vallas sügisel avatavasse waldorflasteaeda. Tegemist on kodanikualgatuse korras ja vanemate enda poolt loodava waldorflasteaiaga, mille tegevust korraldab MTÜ Terve Pere Selts.

Võrumaa esimese waldorflasteaia loomise üks eestvedajaid, MTÜ Terve Pere Selts juhatuse liige Pille Sõrmus ütles, et vanemate initsiatiivil loodav uus lasteaed tugineb waldorfpedagoogikale. „Võrumaa esimese waldorflasteaia avamiseks on pinnas küps – meil on olemas kogenud kasvatajad ja praegu tegeleme sobivate ruumide rendile võtmisega. Nüüd on õige aeg alustada ka huviliste laste ülelugemist, et kõik soovijad kirja panna,“ rääkis Sõrmus.

Lapsevanemad, kes on huvitatud osalema Terve Pere Seltsi lasteaia loomises ja kellel on lasteaiaealine laps, kes oleks sügisest valmis Võrumaa waldorfrühmaga liituma, saavad saata lapse nime ja sünniaja Pille Sõrmuse e-posti aadressile pille.sormus@gmail.com. Kui lapsed on kirja pandud, peetakse kõigi huviliste laste ja nende vanematega vestlus loodava rühmaga liitumiseks.

Võrumaa esimese waldorflasteaia avamiseks sobivad ruumid on leitud Võru valla kaasabil. „Alustasime ruumide otsimist juba aasta tagasi, keskendudes Võru linnale, kuid linnas meile hetkel kahjuks sobivaid ruume ei leidunud. Võru vald võttis aga meie lastevanemate algatuse väga lahkelt vastu ja loodame jõuda peagi ruumide kasutuslepingu sõlmimiseni,“ selgitas Sõrmus.

Ruumidest veelgi olulisem on kogenud inimesed, kes on andnud nõusoleku olla uue waldorflasteaia käivitamise juures ning asuda lasteaeda tööle. „Oleme tõesti rõõmsad, et Terve Pere Seltsi lasteaia kasvatajaks on lubanud tulla rohkem kui 20-aastase pedagoogistaažiga waldorfkasvataja Heli Kudu. Heli kogemused on seda väärtuslikumad, et just tema on olnud ka meile lähima, Põlvamaal Rosmal edukalt tegutseva waldorflasteaia loomise juures,“ lisas Sõrmus.

Kõik waldorfkoolid ja -lasteaiad üle maailma, sh ka Eestis, on loodud lastevanemate initsiatiivil. Terve Pere Seltsi eestvedajatel on väga hea meel tõdeda, et vanemate koostöö Võrumaal on jõudnud niikaugele, et saab juba konkreetselt rääkida Võrumaa esimese waldorflasteaia avamisest. Waldorfpedagoogikast huvitatud vanemate ring on koos käinud juba 2011. aasta algusest, mil lükati kodanikualgatuse korras käima Terve Pere Kooli loengusari. Kindlasti plaanitakse Terve Pere Kooli loengutega jätkata ka sügisel, et ühiselt leida vastuseid laste kasvatamisega seotud küsimustele.

Kolmapäeval, 8. mail kell 18.00 toimub Katariina kirikus heategevuskontsert, mille tulu läheb waldorflasteia loomise toetuseks. Kontserdil esinevad Anu Taul, Kait Tamra, Taisto Uuslail ning Võru Muusikakooli keelpilliansambel. Kontserdi sissepääsu tagab kohapeal tehtud annetus ja teenitud tulu läheb Võrumaa esimese waldorflasteaia rühmaruumi remondi rahastamiseks. Toetajatele on vanemate ja laste poolt meisterdatud väike sümboolne kingitus. Lapsed on oodatud muusikat nautima tasuta. MTÜ Terve Pere Selts tänab Võru Katariina kogudust hea koostöö eest kontserdi korraldamisel.
Lasteaia loomist saab toetada annetusega ka pangaülekande teel MTÜ Terve Pere Seltsi arvele 10220210808228. Terve Pere Selts tänab juba ette kõiki, kes algatusele õla alla panevad!

Lisainfo:
Pille Sõrmus, MTÜ Terve Pere Selts, juhatuse liige
telefon 566 95364
e-post pille.sormus@gmail.com
https://www.facebook.com/events/247110748762342/

Share via
Copy link
Powered by Social Snap