Maksu- ja tolliamet avas Viljandis maakondlike strateegiaseminaride sarja

Maksu- ja tolliameti seminar Viljandis - 24-04-2013 - 013
Hetk täna Viljandis peetud strateegiaseminarist. Foto: Viljandi maavalitsus

Maksu- ja Tolliameti (MTA) peadirektori Marek Helmi kutsel peeti täna Viljandis strateegiaseminari. Seminaril otsiti koos omavalitsusjuhtide ja ettevõtjatega vastust küsimusele, kuidas koostöös Eesti majandusruumi ausamaks ja efektiivsemaks muuta.

Viljandi maavanem Lembit Kruuse tunnustas avatervituses MTAs rakendatud valdkondlikku kava, mis võimaldab jätta maksuametite teeninduspunktid alles kõikidesse maakonnakeskustesse.

Marek Helm rõhutas MTA strateegiat tutvustades, et nende eesmärk on leida uusi lahendusi ja võimalusi koostööks ettevõtjate ning omavalitsustega. „Ettevõtja unistab ausast konkurentsist. Kohaliku omavalitsuse elu sõltub maksutuludest. MTA tegevuse suhtes ühiskonna ootus kasvab. Kõik need on tinginud vajaduse tõhusama koostöö järele ning meie oleme selleks avatud,“ rääkis Helm. Heade näidetena tõi Helm võimaluse olenevalt elu-või asukohast inimestel pöörduda maksuküsimustes lähimasse büroosse, töö toimub 10 aastat kasutusel olnud e-maksuameti kaasaegsemate võimaluste arendusega, operatiivsuse tagamiseks töötatakse välja vajalikud maksukorraldusseadusandluse muudatused ning veel palju muud.

Seminaril rääkisid valdkondlikest muudatustest ning tegevustest lisaks MTA tippjuhid: teabeosakonna juhataja Tõnis Kuuse, tollikorralduse osakonna juhataja Urmas Koidu, kontrolliosakonna juhataja Kaido Lemendik ning Viljandi Büroo juhataja Valdur Kilk.
Eraldi käsitleti Viljandi maakonda iseloomustavaid näitajaid ning analüüsiti piirkonna olukorda kogu Eestiga võrreldes.

Maksu- ja tolliamet näitas arvukale osalejate hulgale, et on väga huvitatud maakonna ettevõtjate-, omavalitsusjuhtide-, riigiasutuste- ja vabaühenduste esindajate vahelisest koostööst. Marek Helmi sõnul saab ainult ühisel jõul ja nõul tegutsedes tekkida eeldus liikuda majandus- ning ühiskonnaarengus sellise tulemuse poole, mis rahuldab kõiki osapooli.