Viljandimaa aasta tervisedendaja on Kersti Puusild

Kersti Puusild ja Lembit Kruuse.
Kersti Puusild ja Lembit Kruuse.

Maailma tervisepäeva tähistamiseks korraldas Viljandi Maavalitsuse Tervisetuba 9. aprillil foorum-tänupäeva, mille käigus kuulutati ühtlasi välja Viljandimaa aasta tervisedendaja 2013, kelleks sai sellel aastal Viljandimaa lasteaedade tervisedenduse koordinaator Kersti Puusild.

Viljandi maavanem Lembit Kruuse ning eelmise aastat tunnustuse saaja Viljandimaa Puuetega Inimeste nõukoja juht Urve Loit andsid Kersti Puusillale tiitli üle järjepideva tervislike eluviiside hoidmise ning propageerimise eest maakonnas.

Kersti Puusild ütles tunnustust vastu võttes, et tema eriline tänu kuulub kõikidele neile, kellega tal on õnnestunud koostööd teha. “Muidugi on minu jaoks kõige südamelähedasem tegevus koos lasteaedade- ning lastega. Terved lapsed on rõõmsad lapsed. Soovin oma panusega südamest kaasa aidata tervislike eluviiside kinnistumisele. Toetust ja õpetust selles valdkonnas püüan anda ka lapsevanematele, et tähelepanu ning hoolt laste eest hoolitsemiseks jätkuks ikka senisest enam,” tänas Puusild auhinda vastu võttes.

Viljandi maavanema tänukirja pälvis veel Viljandimaa elanike tervisesse panustanud, üle 40 aasta pedagoogina töötanud ning hilisemalt eakateühenduste kaudu pikki aastaid tegutsenud Leida Leiur.

Pühendunud tegevuse eest tervist edendavate koolide võrgustikuga pälvis tunnustuse Liivi Ilves. 

Foorum-tänupäev peeti Viljandi maavalitsuse saalis, kuhu olid kogunenud Viljandimaa inimesed valla- ja linnavalitsustest, lasteaedadest, koolidest, noortekeskustest ja -ühendustest, perearstikeskustest, äriettevõtetest ja mittetulundussektorist.

“Kõigil Viljandimaa inimestel peab olema võimalus kaasa rääkida maakonna heaolu arengus,” rääkis Viljandi maavalitsuse tervisedenduse peaspetsialist Elo Paap.

Tervisefoorumi põhiettekande pidas loodusteaduste ja loodushoiu propageerija Fred Jüssi, kes rääkis inimeseks olemisest. Ühise arutelu “Koos oleme terved!” käigus käsitleti regulaarse terviseliikumise takistusi ja lahendusi; tööandja rolli tervisetoetajana; kooli ja lasteaia teadlikkust tervisedendusest; nõustamisteenuste kättesaadavust; tervisedenduslikke ootusi tervishoiuteenusele; vastutust tervise ees jt. olulisi teemasid.

Foorum-tänupäeva, millega tähistati ühtlasi ülemaailmset tervisepäeva, lõpetas osalejate pidulik koosviibimine.

Maailma tervisepäeva tähistatakse igal aastal 7. aprillil, mis on Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) põhikirja kinnitamise tähtpäev. Alates 1950. aastast on see päev pühendatud mõnele rahvusvaheliselt olulisele rahvatervise teemale.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap