Süütame küünlad suurmeeste kalmudel

KalmulaternÄsja 25aastaseks saanud Eesti muinsuskaitse selts on teinud tänavusel kultuuripärandi aastal ettepaneku algatada Eesti Vabariigi 95. aastapäeval uus traditsioon: pidada meeles Eesti suurkujusid ning süüdata aastapäevanädalal nende haudadel küünlad, teatab kultuuripärandi aasta koordinaator Riin Alatalu.

Meenutuste kuu avab president Toomas Hendrik Ilves, kes koos Tarvastu gümnaasiumi õpilastega asetab 8. veebruaril küünla Eesti muinsuskaitse ideoloogi Helmi Üpruse (1911–1978) hauale Tarvastu surnuaias.

Kultuuripärandi aasta juhtrühma nimel kutsutakse kõiki koole vabariigi aastapäeva üritustel üles meenutama oma kodukandi suurmehi ja -naisi, et tutvustada noortele meie riigimehi, kirjanikke, kunstnikke, muusikuid ja teisi ning mõtestama üksikisiku ja tema vaimse pärandi rolli väikese rahva ajaloos.

Ettevõtmist toetavad muinsuskaitseamet, muinsuskaitse selts ja muuseumid üle Eesti. Muuseumide abiga on kultuuripärandi aasta eestvedajad asunud koostama nimekirja suurkujudest ja nende haudadest. Kaugeltki kõik need ei ole aga kantud kultuurimälestiste riiklikusse registrisse, seetõttu on oodatud ka õpetajate abi nimekirja täiendamisel.

Muinsuskaitseameti ja muuseumide töötajad üle Eesti pakuvad oma abi nii haudade kaardistamisel kui ka suurkujude pärandi mõtestamisel, et riigi sünnipäeval oleks kõikjal nähtav lugupidamine Eesti rahvuse ja riigi jaoks oluliste inimeste vastu.

Koole oodatakse võtma ühendust lähima muuseumiga nii täiendava teabe saamiseks kui ka võimalike kõnelejate kutsumiseks.