Rakvere kutsub ettevõtjaid Lennuvälja tööstusalale

Uus Nortsu tee
Uus Nortsu tee

Rakvere alustas linna ja lähipiirkonna suurima ettevõtlusala, 2012. aastal valminud Lennuvälja tööstusala kinnistute hoonestusõiguste seadmist.

Linnavalitsus ootab pakkumisi kuni 26. veebruarini linnavalitsusse
kantseleisse.

Rakvere abilinnapea Allar Aroni sõnul on tööstusalal võimalik alguses seada
kinnistule hoonestusõigus. „Kolme aastaga peab isik saama linnalt
kasutusloa, misjärel on tal õigus kinnistu omandada”.

Allar Aron lisas, et linn näeb Lennuvälja tööstusala sihtrühmadena
ehitusmaterjalide-, toiduainete-, metalli- ja puidutööstuse ettevõtteid,
samuti väiksemaid keemiatööstuse, aparaadi- ja masinaehituse ning logistika-
ja autotranspordiettevõtteid.

Lennuvälja tööstusala suurus on 24 hektarit ja see asub kiiresti arenevas piirkonnas, kus on olemas lähedus vajalikele ootmissisenditele ja mitmesugustele nõudmistele vastavate ning piisavalt suurte kinnistute olemasolu. Nortsu teel, Papiaru, Kopteri, Tiiviku ja Teliku tänaval asuvad tootmismaaks mõeldud 39 kinnistut ning kaks ärimaaks mõeldud kinnistut Raudtee tänaval. 

Gaasi ja elektrienergiaga varustamine asub kinnistute lähipiirkonnas, mis on võimalik Eesti Energia ASi ja Eesti Gaas AS-ga liitumise korral kinnistule välja ehitada. Veevarustuse ja kanalisatsiooniga liitumine toimub enamjaolt kinnistu piiril.

Lennuvälja tööstuspiirkonna väljaehitamise käigus rekonstrueeriti Nortsu tee, Papiaru tänav ja Soolikaoja sild. Ala läbivad tööstuslikeks vedudeks sobivad asfaltkattega teed, mis võimaldavad ligipääsu nii läbi linna keskuse põhimaanteedelt, asudes vaid mõne kilomeetri kaugusel Tallinn-Narva ja Pärnu-Rakvere-Sõmeru maanteedest.

Läheduses asub raudtee, mis võimaldab vedusid Tallinn-Moskva-Tallinn liinil. Tapal asuva raudtee sõlmpunkti kaudu on võimalik teostada nii siseriiklikke kui rahvusvahelisi vedusid ka teistel liinidel. Vaid 28 kilomeetri kaugusel tööstusalast asub Kunda sadam. Tänu heale asukohale ja korralikule taristule on tööstusalalt kerge jõuda ka Sillamäe ja Muuga sadamateni.

Tööstusala kasuks räägib suur parimas tööeas tööjõu olemasolu tööjõuturul ning oskustööjõu koolitamisvõimalus Rakvere Ametikooli baasil.

Allar Aron märkis, et tulevikus on piirkonda planeeritud rajadaväikelennukite lennuväli koos vastatavale sektorile teenust pakkuva
ettevõtlusega. 2009. aastal valmis tööstusala ühendava raudteeülesõidu projekt maksumusega üks miljon eurot, mis on kavas ellu viia 2014+ rahastamisperioodil. „Ka seda investeeringut võib nimetada vägagi oluliseks Rakvere põhjaosa arengu kujundamisel.“

Tööstusala väljaarendamise projekti üldmaksumus oli üle 2,1 miljoni euro, millest Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse toetus moodustas 1,4 miljonit eurot, Rakvere linna osalus üle 657 000 euro ning Rakvere valla osalus 70 700 eurot.

Lisainfo: Allar Aron, tel 32 25 897

Share via
Copy link
Powered by Social Snap