Narva Kutseõppekeskus alustab talvist vastuvõttu uutele õpilastele

Narva Kutseõppekeskuses (Narva KÕK) alustatakse esmaspäevast, 14. jaanuarist avalduste vastuvõttu veebruaris õppega alustavatesse õppegruppidesse. Esmakordselt hakatakse Narvas uue õppekava alusel automaalreid välja õpetama.

Narva KÕK-is võetakse sel talvel uusi õpilasi vastu viiele erialale – automaalri (pindade töötleja ja värvija), kelneri, müügikonsultandi, tarkvara arenduse tugitehniku ja turismikorralduse õppesse. Kõigile viiele erialale saavad kandideerida keskhariduse omandanud isikud.

Esmakordselt alustatakse Narva KÕK-is automaalrite õpetamist, õppeajaga üks aasta.

„Meie õppekeskuse traditsioonilisel talvisel vastuvõtul on valdavalt lühema õppeajaga erialad,” ütles Narva Kutseõppekeskuse õppedirektor Riina Veidenbaum. „Erialade õppekavade arendusega oleme aasta-aastalt suurendanud erialade valikut ja õppimisvõimalusi. Kooli õppekavadega saab tutvuda kooli kodulehel,” lisas Veidenbaum.

Turismikorralduse erialal koostati 2012. aastal uus õppekava, õppeaeg lühenes. Automaalri (pindade töötleja ja värvija), kelneri ja turismikorralduse erialade õppevorm on koolipõhine. Müügikonsultandiks õppijatele pakutakse nii koolipõhist kui töökohapõhist õpet, s.t. avatakse kaks õppegruppi. Müügikonsultandi, kelneri ja tarkvara arenduse tugitehnikute erialade õppeperiood on 6 kuud.

Tarkvara arenduse tugitehnikutel on õppevorm töökohapõhine, s.t. 2/3 õppetööst toimub konkreetses ettevõttes, kus õppuritega tegelevad kogenud, spetsiaalselt ettevalmistatud juhendajad, sama ettevõtte staažikad töötajad.

Tarkvara arenduse tugitehniku erialal õppima asumiseks peaksid olema teadmised programmeerimise alustest, andmebaaside alustest ja kasutamisest.

„Väga hea võimalus nendele nutikatele IT-inimestele, kel erialane diplom puudub. Saab omandada kaasaegse kutsehariduse,” sõnas Narva Kutseõppekeskuse vastuvõtukomisjoni vastutav sekretär Elyanna Romanova.

Teist aastat kuulutab Narva KÕK Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatava riikliku programmi KUTSE raames välja vastuvõtu müügikonsultandi erialale. Programm KUTSE on mõeldud kutseõppe varem katkestanud või lihtsalt hariduse saamise sooviga vanematele (üle 25-aastastele) inimestele.

„See on programm neile, kes on motiveeritud leidma tööd läbi uue kvalifikatsiooni omandamise, aga ei julge asuda tavaõppesse koos päris noortega,“ ütles Romanova.

Uusi õpilasi võetakse Narva Kutseõppekeskusesse vastu keskharidust tõendava lõputunnistuse hinnete keskmise ja vestluse alusel. Dokumentide vastuvõtt toimub 14.-25. jaanuarini.

Vestlused õpilaskandidaatidega toimuvad 28.-31. jaanuarini.

Uute õpilaste nimekiri avalikustatakse 8.veebruaril. Õppetöö algab 11.veebruaril 2013.

Narva Kutseõppekeskus (Narva KÕK) on Ida-Virumaa juhtiv kutseõppeasutus, kus õpib keskmiselt 1100 õppurit ja töötab 110 inimest.

Narva KÕK-is koolitatakse mehaanika ja metallitöö, elektroonika ja automaatika, ehituse, elektrotehnika ja energeetika, majutamise ja toitlustamise, turismi, multimeediumi, arvutiteaduste, majandusarvestuse ja maksunduse, juhtimise ja halduse, toiduainetööstuse, transporditeenuste, õmbluse, kaubanduse, arvuti- ja autoerialade õppijaid – kokku kuni 30 õppekava alusel.

Narva KÕK korraldab ca 130 erinevat kursust ja täiendkoolitust töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks ja ümberõpet.