Sõjamuuseumi Filmipäevik alustab uut hooaega

Viimsis tegutseva Eesti Sõjamuuseumi dokumentaalfilmide programm „Sõjamuuseumi Filmipäevik” alustab uut hooaega ning kutsub ajaloohuvilisi 5. jaanuaril kell 16.00 Theodor Lutsu filmide õhtule. Filmiprogrammi juhatab sisse ajaloolane Leho Lõhmus.

Vaatajateni jõuavad filmid „Gaas! Gaas! Gaas!” (1931) ning dokumentaalkatked Noorkotkaste suvelaagrist ja riigikaitseõppusest kesk- ja kutsekoolides. Theodor Lutsu linateose „Gaas! Gaas! Gaas!” näol on tegemist uuendusliku õppefilmiga, mille valmimise ajendiks oli tollal maailmas levinud seisukoht tulevikusõjast kui tugeva lennuväe osavõtul peetavast keemilisest sõjast.

Sarnaselt mitmete Euroopa riikidega mõeldi ka Eestis sõjaväe- ja tsiviilgaasikaitse õppuste korraldamisele ning 1931. aastal toimunud gaasikaitsenädalal esinesid rahvale mitmed tunnustatud spetsialistid. Teema aktuaalsust näitab ka aasta hiljem Kaitseliidu Tartu maleva ja Tervishoiu Muuseumi poolt meedikutele korraldatud gaasikaitse kursus, kus sõna said paljud arstid ja eriteadlased.

Elanikele korraldatud infonädalaid enesekaitsest gaasirünnaku korral kajastati nii raadioreportaažide kui ka trükimeedia vahendusel. Näiteks Tallinnas 1939. aasta 30. jaanuaril alanud gaasi- ja õhukaitsenädala ettevõtmiste raames avati külastamiseks varjendid ning Vabaduse väljakul toimus süütepommide demonstratsioon.

Nõukogude ajal kuulusid igapäevase elu juurde hirmujutud NSV Liidu piiride taga luuravatest vaenlastest ning koolides ja asutustes korraldati kohustuslikus korras tsiviilkaitseõppusi, mis seisnesid inimeste organiseeritud suundumises varjenditesse, samuti õpetati kaitsevahendite kasutamist, esmaabi jms. Kuigi tänapäeval saab koolide riigikaitseõpetuse tundide raames muu hulgas teadmisi esmaabist ja topograafiast, siis paraku on inimeste ettevalmistus reaalse gaasi- ja õhurünnaku puhul praktiliselt olematu.

Filmis „Gaas! Gaas! Gaas!” on Theodor Lutsul õnnestunud põnevaid rakursse kasutades vaatajates luua tunde otsekui viibiksid nad õhulahingustseenide keskel, ümberringi eri tasanditel pikeerivad lennukid. Film pälvis kriitikute heakskiidu, eriliseks peeti dünaamiliste võtete kasutamist, mis aitasid esile tuua nii sisulist tihedust kui ka visuaalset atraktiivsust.

Oma osa on siin kahtlemata ka realistlikel õhulahingustseenide kasutamisel, mille saavutamiseks tuli operaatoril kaasa teha tõelise õhulahingu juurde kuuluvad tolleagsete sõjalendurite kõrgetasemelised lennusooritused: ületiiva-pöörangud, surmasõlmed ja pöörised.

Theodor Luts katsetas filmis „Gaas! Gaas! Gaas!” esmakordselt heliga, mängides grammofoniplaadilt juurde mitmesuguseid helifekte, kuid kahjuks täpsemad andmed helitausta kohta puuduvad.

Sissepääs filmiõhtule on tasuta. Võimalusel palume eelnevalt registreerida e-posti aadressil: film@esm.ee

Lisainfo:
Kristina Madisson-Laht
Eesti Sõjamuuseumi pedagoog-loovjuht
tel: 55656354
kristina.madisson@esm.ee