Eesti muinsuskaitse selts tähistas 25. sünnipäeva

Kolmapäeval möödus 25 aastat Eesti muinsuskaitse seltsi asutamisest.

Tähtpäevaks andis selts välja kogumiku “Eesti Muinsuskaitse Selts 25”.

Pidulikule koosviibimisele Tallinnas Pikal tänaval asuvas ajaloomuuseumi suurgildi hoones olid kokku tulnud nii toonased kui ka praegused muinsuskaitsjad üle Eesti ning esindajad välismaalt.

Lisaks oli kohal presidendid Toomas Hendrik Ilves ja Arnold Rüütel, mitu ministrit ning riigikogu saadikud. President Ilves rõhutas oma kõnes muinsuskaitse seltsi rolli Eesti Vabariigi taastamisel.

“Oma mineviku ja pärandi väärtustamine, sellega koos kasvanud rahvuslik iseteadvus ja seltsitegevus tegid võimalikuks Eesti riigi sünni,” ütles Toomas Hendrik Ilves. “Muinsuskaitse selts kodanikuühenduse, vabakonnana ei ole tänagi kaotanud oma eesmärki,” märkis president, nentides ühtlasi, et pärandit tuleb kaitsta nii, et muinsus säiliks, aga mitte tühjalt seisva asjana, vaid nii, et ka inimestel oleks võimalik koos pärandiga elada.

Ka teised külalised rõhutasid oma kõnedes mälu olulisust. Kui kultuuriminister Rein Lang pidas oluliseks ajaga kaasas käimist muinsuste kaitsmisel, siis kaitseminister Urmas Reinsalu tõi esile hea koostöö vabadusvõitluse ajaloo jäädvustamisel, mille tulemusena taastati Kaitseväe kalmistul asuv mälestusehitis ning on kaardistatud Vabadussõjas hukkunud sõdurite hauad.

Muinsuskaitse seltsi praegune suvemuhulasest esimees Jaan Tamm peab oluliseks muinsuskaitsekuu traditsiooni, aga ka seda, et selts on osaline mitmetes muinsustega seotud ülemaailmsetes organisatsioonides.

Seltsi aseesimehe Helle Solnaski eestvedamisel on noored aastaid osalenud rahvusvahelisel muinsuskaitseteemalisel fotokonkursil. Ilmselt oligi aga just noorte vähesus see, mis pidulikul koosviibimisel ajaloolises saalis ringi vaadates silma jäi.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap