Pärnumaal Vändras valmisid psüühilise erivajadusega inimestele kaasaegsed peremajad

Möödunud kolmapäeval, 5. detsembril peeti Pärnumaal Vändra Kodu soolaleivapidu. Vändra Kodu viis peremaja on osa AS Hoolekandeteenused läbiviidavast psüühilise erivajadusega inimestele mõeldud erihooldekodude reorganiseerimisprojektist. Projekti raames rajab AS Hoolekandeteenused Euroopa Regionaalarengu Fondi toel 11 Eesti eri paika kokku 55 kümnekohalist peremaja – rajatakse kaheksa uut kaasaegsetest peremajadest koosnevat moodsat kodu ning laiendatakse kolme toimivat kodu.

Vändra Kodu avas oma uksed elanikele selle projekti kuuenda asukohana. Selle aasta algusest on lisaks Vändras valminud peremajadele valmis saanud peremajad Viljandimaal Karulas ning Viljandis, Tapal, Kehras ja Läänemaal Uuemõisas.

Ehitustegevus üle Eesti on samas jätkumas ning 2013. sügiseks kerkivad AS Hoolekandeteenustel uued kaasaegsed ööpäevaringse erihooldusteenuse teenusekohad veel Harjumaal Vääna-Vitis, Ida-Virumaal Sinimäel, Järvamaal Türil, Tartumaal Kodijärvel ning Valgamaal Tõrvas. Projekti kogumaksumus on rohkem kui 26 miljonit eurot. Projekti rahastab 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fond ja ülejäänud osas Eesti riik.

Uute tänapäevaste teenusekohtade valmides amortiseerunud ja kaasaegse erihoolekandeteenuse osutamiseks ebasobivad erihooldekodudud suletakse. Sulgeda plaanime Kernu, Mõisamaa, Ravila ja Udriku mõisahoonetes tegutsevad hooldekodud ning Lääne-Virumaal Aaveres asuva hooldekodu. Koluvere Kodus väheneb teenusekohtade arv, mis loob omakorda paremad elamistingimused allesjäävatele elanikele. Kodude sulgemine toimub järk-järgult paralleelselt uute peremajade avamisega ja nende elanike kolimisega.

Vändra Kodusse asusid elama 50 AS Hoolekandeteenused senist klienti, kellele pakutakse uutes kaasaegsetes peremajades ööpäevaringset erihooldusteenust ja ööpäevaringset erihooldusteenust sügava liitpuudega inimestele.

Uued peremajad pakuvad psüühilise erivajadusega inimestele kaasaegset ja nende vajadusi arvestavat keskkonda, aga mis peamine – kaasavat ning tegusat elukorraldust.

Nii spetsiaalselt erivajadusega inimeste vajadustele vastavalt projekteeritud hooned kui elukorraldus neis peegeldab meie ühiskonna valmisolekut aktsepteerida ja väärtustada endi seas erivajadusega inimesi. Kodu elanikud saavad elada täisväärtuslikku elu kõige selle juurde kuuluvaga – teha süüa, korrastada kodu ja koduümbrust, teha aiatööd ning käia vastavalt võimetele tööl väljaspool kodu, teha sporti ja mitmekesiselt vaba aega veeta, aga ka käia mugavalt poes, pangas, postkontoris või apteegis. Kõiges selles on abiks tegevusjuhendajad, kogenud ja vastava väljaõppega töötajad, kes on toeks ööpäevaringselt.

Vändra Kodu tõi Vändrasse 22 uut töökohta – tööd leidsid 20 tegevusjuhendajat, vanemtegevusjuhendaja ja kodu juht.

Peremajade projekteerijaks on Innopolis Insenerid OÜ, ehitajaks Eston Ehitus AS ja Nordecon AS. Ehitustööde maksumuseks kujunes 2,2 miljonit eurot.

AS Hoolekandeteenused

Share via
Copy link
Powered by Social Snap