Rakvere õpilased mõtlesid ja rääkis täna tervisest

Täna toimus Rakvere koolide ühine terviseinfopäev „Terviseks“, kus enam kui 900 Rakvere koolide õpilast kuulasid terviseteemalisi loenguid tervislikest valikutest, harjumustest ja käitumisest, said küsida tervise asjatundjatelt tervisealast nõu ning võisid ise oma tervist mõõta ja kontrollida.

Rakvere koolide terviseinfopäeval “Terviseks!” keskendus kolmele terve olemise sambale: hea olemisele, liikumisele ja tervislikule toitumisele.

Loengud ja töötoad toimusid tuntud asjatundjate eestvedamisel, kus tutvustati E-aineid, räägiti toitumishäiretest, liikumisest, minapildist, vaimsest tervisest ja suitsiidist, seksuaalkasvatusest, sõltuvustest lähisuhte vägivallast, seksist ja suhetest, pornograafiast, väärtustest elus ja valikutest. Õpilased jagati vanuseklassidesse, saamaks eakohast tervisealast teavet.

Rakvere Reaalgümnaasiumi huvijuhi Maria Kingsepa sõnul oli huvi tervisemessi vastu linna koolide seas suur, mistõttu sai iga kool ühes vanuserühmas töörühma saata 20 õpilast, kes saadud teavet oma koolis teistega edaspidi jagab.

Kooli aatriumis toimunud messil olid oma materjalidega kohal Tartu Tervishoiu Kõrgkool,  politsei, Maanteeamet, Rakvere ametikool jt. Maria Kingsepa sõnul olid messil osalejad kaasa toonud mitmesuguseid tervislikke harjumusi illustreerivaid näitlikke vahendeid. „Näiteks Tervishoiu Kõrgkoolil oli kaasas kaal, millega sai mõõta ka keha rasvaprotsenti. Lastele pakkusid huvi prillid, mis näitasid, kuidas näeb joobes inimene jne. Rakvere ametikool oli valmistanud tervislikke suupisteid jne. Juttude sekka tehti kehalisi harjutusi, aeroobikat,“ märkis Kingisepp

Tervisepäev toimus Rakvere Reaalgümnaasiumi eestvedamisel tänavuse linna koolide ühise teema-aasta sarjas „Terves kehas terve vaim“.