Õpetajate liit kutsub arutlema õpetajaametiga seonduvate teemade üle

Eesti Õpetajate Liit korraldab oma 95. sünnipäeva tähistamiseks 23. – 24. oktoobril Viimsi Koolis konverentsi „Õpetajatöö – üksi või üheskoos.”

Eesti õpetaja töötab keskmiselt üle 50 tunni nädalas, ka õpilaste koolipäevad on pikad. Rahvusvahelised haridusuuringud on näidanud eestlaste suurepärast teadmiste taset, kuid rõhuvat koolistressi ja õhinapuudust.

Kas on rohtu, mis aitaks kooliellu rohkem rõõmu ja rahulolu tuua? Kuidas korraldada õpetamist ja õppimist nii, et see muutuks vähem ajaressurssi raiskavaks, kuid sisult tõhusamakas? Millised on ühiskonna ootused õpetajale ja õpetaja ootused ühiskonnale? Mida on vaja teha, et õpetaja tunneks end enesekindla professionaalina? Kuidas korraldada koostööd? Kas kavandatavad haridusreformid aitavad probleeme lahendada või toovad neid hoopis juurde? Millised on õpetaja tegelikud tööülesanded ja vastutusala?
Kõik need küsimused on hetkel väga olulised ning vajavad õpetajaskonna ühist arutelu ja lahenduste leidmist.Konverentsil keskendutaksegi 21. sajandi õpetaja rollile koolis ja kogukonnas ning toimetulekule kiiresti muutuvast infoühiskonnast tulenevate
väljakutsetega. Lisaks esinejatele on töösse kaasatud ka õpilaste, lapsevanemate, koolijuhtide, kohalike omavalitsuste, ülikoolide, haridus-
ja teadusministeeriumi, riigi ja teiste partnerite esindajad, et arutleda koostöövõimaluste üle.

Eesti Õpetajate Liit on vanem kui Eesti Vabariik – ta loodi 1917. aasta kevadel eesti keelest ja meelest hoolivate kooliõpetajate poolt, kes asusid
kohe aktiivselt tegutsema, et luua vundament haritud rahva kujunemisele. Tol ajal võetud suund kõigile võrdselt kättesaadava hariduse poole oli
aluseks eestlaste vaimse võimekuse hüppelisele kasvule ja sellest tulenevale kiirele edule muudes eluvaldkondades ning aitas ellu jääda
nõukogude okupatsiooni tingimustes.

Praegune aeg ei ole küll nii murranguline kui 95 aastat tagasi, kuid vajab siiski õpetajate suuremat intellektuaalset panust ühiskonnaelus kaasa
rääkimiseks – nii üksi kui üheskoos!
Täpsem konverentsiinfo on veebilehel http://www.opetajateliit.ee/