Uute tantsude konkurss “Pitsiline Haapsalu”

Ajalooliselt tuntud pitsilinnas on pitsilised sallid ja rätid olnud Haapsalu lahutamatuteks osadeks juba üle aastasaja. Lisaks kootud pitside kuulsusele ilmestavad Haapsalu kuulsust vanalinna uhked puitpitsid, mille lipulaev on Haapsalu kuursaal.

Järgmine aasta on kultuuriministeeriumi ettepanekul kultuuripärandi aasta ning  Haapsalu linn soovib pärandiaastat tähistada Haapsalu kultuurikeskuses 9.märtsil 2013.a tantsupäevaga „ Pitsiline Haapsalu“.  See on hea võimalus läbi tantsude tutvustada eelkõige noortele Haapsalu pitsilist pärandit. Osalema oodatakse kõiki Eestis tegutsevaid tantsuloojaid.

JUHEND

Korraldaja: Haapsalu linn

Osalejad: Osalema ootame kõiki Eestis tegutsevaid tantsuloojaid.

Tingimused: Uusi tantse ootame kahes põhikategoorias – rahvatants ja vabatants. Kõik „ Pitsiline Haapsalu“ tantsupäeva tantsud peavad olema tantsijate ja nende juhendajate omalooming ning esitajateks võivad olla tantsijad vanuses 4 – 104 aastat. Tantsijate arv kompositsioonis ei ole piiratud. Saatemuusikana võib kasutada eesti autoritemuusikat või eesti rahvamuusikat, selle töötlust. Tantsupikkuseks võib olla maksimaalselt 5 minutit. Uute tantsude lühikirjeldused palume saata jaanuari lõpuks 2013, millest žürii valib tantsud märtsis toimuvale tantsupäevale.

Lisaks lühikirjeldusele palume märkida tantsurühma ja tantsulooja nimi, tantsijate vanus ning kummas kategoorias soovitakse osaleda. Sama tantsurühm ja tantsulooja võib osaleda rohkem kui ühe tantsuga. Korraldajatel on vajadusel õigus nõuda videot loodud tantsust.

Tantsude detailsemad kirjeldused palume esitada 9.märtsil 2013.aastal ning korraldajale jäävad kirjelduse kasutamise õigused. Samuti ei kanna korraldaja transpordikulusid.

Autasustamine: Mõlemas kategoorias antakse Eesti Kultuurkapitali Läänemaa ekspertgrupi poolt välja peapreemia. Valiku teeb 5 –liikmeline žürii.

Toetaja: Eesti Kultuurkapital
Kontakt: Anne Andrejev, anne.andrejev@haapsalulv.ee