Võtted algasid: koostamisel on vana Võrumaa pärimuskaart

2008. aasta sügisel kutsus toonane Põlva maavanem Priit Sibul kokku töörühma maakonna haridusstrateegia väljatöötamiseks. Rühma juurde moodustati ka pärimuskultuuri töörühm, arutamaks pärimuskultuuri kaasamise
võimalusi ja vajadust õppeprotsessis. Üks ilus idee, mis töörühma mõttetalgutest välja kasvas, oli pärimuskultuuri atlase ehk seinakaardi koostamine koolidele ja teistele õppeasutustele.

Neli aastat on küll möödas, kuid Põlvamaa haridusstrateegia pärimuse töörühm ei ole lasknud ideel õhku haihtuda – läinud pühapäeval said Põlva Talurahvamuuseumis teoks esimesed “võtted” vana Võrumaa pärimuskultuuri
seinakaardi tarbeks.

Projektijuht Kati Taal: “Toimus pildistamine Põlva kihelkonna kaardi jaoks. Põhimõte on selles, et igat kihelkonda esitletakse rahvariiete ja ühe kindla, sellele paigale omase teema kaudu. Põlva teemat polnud just raske leida – lõõtspill.”

Et lõõtspilli saaks eksponeerida selle kõige loomulikumas keskkonnas, tuli pildistamise jaoks aga lausa väike külapidu lavastada. Pidulised, rahvariietesse riietatud modellid, olid “värvatud” nii Põlva Memmede kui Põlva Päntajalgade ridadest, lõõtsa tõmbas Heino Tartes ning taati kehastas Lootvina külateatri näitleja Tõnu Lumi. “On oluline, et esindatud oleksid kõik vanused ning nii mehed kui naised, sest nende kõigi rahvarõivad on väga erinevad. Modellid valisime aga meelega siitsamast Põlvamaalt, et kaarti vaadates oleks ka äratundmisrõõmu,” selgitas Taal kaardi tegemise tagamaid.

Kuna tegemist on pärimuskultuurilise kaardiga, on aluseks võetud kunagiste kihelkondade piirid. Korraga otsustati Kati Taali sõnul kaardile mahutada kaks kihelkonda – et kaart ei muutuks liialt kribuks. Kokku antakse seega välja neli kaarti kaheksa vana Võrumaa kihelkonna kohta: Põlva ja Räpina, Rõuge ja Vastseliina, Kanepi ja Urvaste, Karula ja Hargla.

Lisaks rahvapärimuslikele detailidele märgitakse kaartidele ka kihelkondade piirid, asulate, linnade, külade nimed, jõed-järved ning olulisemad teed.

“Ja veidi ka infot. Kaart peaks aga ennekõike olema atraktiivne, huviäratav ja visuaalselt meeldejääv, mistõttu on plaan jätta tekstiline osa minimaalseks,” selgitas Taal.

Topograafilise kaardi paneb kokku AS Regio, kujunduse teeb Mikser Disain OÜ (fotofraaf Ahto Sooaru, disainer Maria Laanelepp). “Suur soov on jõuda neli kaarti valmis tulevaks õppeaastaks,” ütles Kati Taal, “ja eks siis näis
edasi.”

Ulve Määrits (Artikkel ilmunud ajalehes Koit, 22. septembril 2012)