Viljandi Maavalitsus alustab haridusasutustes riiklikku järelevalvet

2012/2013. õppeaastal toimub Viljandimaal temaatiline riiklik järelevalve järgmistes haridusasutustes: Suislepa Lasteaed- Algkool, Viljandi Kaare Kool, A. Kitzbergi nim. Gümnaasium, Kõidama Lasteaed Traksik, Viljandi Lasteaed Männimäe, Viljandi Lasteaed Midrimaa; Tarvastu Gümnaasium. Juba 24. septembril 2012 alustab Viljandi maavalitsuse haridus-ja sotsiaalosakond temaatilist riiklikku järelevalvet Suislepa Lasteaed-Algkoolis.

Riikliku järelevalve teemaks on “Alushariduses lapse arengu toetamine ja andmete õigsus Eesti Hariduse Infosüsteemis, üldhariduses õpilase arengu toetamine ja andmete õigsus Eesti Hariduse Infosüsteemis”.

Maavanema korraldusega on järelevalvet teostavaks ametnikuks Viljandimaal määratud haridus-ja sotsiaalosakonna peainspektor Imbi  Suurpere. Imbi Suurpere sõnul jälgib ministeerium valimi kokkuseadmisel seda, et mingit liiki järelevalve haridusasutuses toimuks vähemalt iga 5-6 aasta järel. ” Järelevalve käigus sellel õppeaastal on kindlasti minu huviorbiidis seegi, kuidas tehakse tööd ja toetatakse tegevusi andekate lastega,” täpsustas Suurpere.

Viljandi maavanem Lembit Kruuse sõnul peab hea ja nõuetele vastav riigi poolt rahastatav valitsemise teenus ühesuguselt hästi olema kättesaadav Mõisakülast Tallinnani. “Maavalitsus teostab järelevalvet paljudes erinevates valdkondades, sealhulgas ka haridusasutustes.

Vaata ka: Haridus- ja teadusministri määrus nr 17 16.04.2012 “Riikliku järelevalve prioriteedid, temaatilise riikliku järelevalve teostamise, selle tulemuste vormistamise ja tulemustest teavitamise kord 2012/2013. õppeaastal”.

https://www.riigiteataja.ee/akt/119042012001

Lisainfo:

Imbi Suurpere
haridus-ja sotsiaalosakonna peainspektor
tel 4330 437