Lapsetoetus ei ole vaesustoetus

Avalikes väitlustes käsitletakse lapsele mõeldud toetust tihti kui vaesusega seotud meedet, teisisõnu – aetakse see segi vaesustoetusega. Lapsetoetus ei  ole siiski vaesustoetus. Lapsetoetus peab tugevdama lapsevanema vastutust ja riigi kohustust, aidates kaasa tasakaalule lapsevanema ja ühiskonna huvide vahel, sest lapsetoetuse suurendamisega seondub lapse väärtustamine ja pere au sisse tõstmine.

Lapsetoetust määrates saadab riik ühiskonda signaali, et laps on riigile teretulnud, et iga laps on väärtus. Jagades lapsetoetust kõigile lastele, kohtleb riik oma tulevasi kodanikke võrdselt. Juba 2009. aastal esitas MTÜ Lastekaitse Liit sotsiaalminister Hanno Pevkurile pöördumise 30 organisatsiooni ja 20 957 inimese  allkirjaga tasuta koolilõuna ja universaalse lapsetoetuse säilimise kaitseks. MTÜ Lastekaitse Liit seisukoht on jätkuvalt, et lapsetoetust peab saama iga laps sõltumata vanemate hetkesissetulekust.

”Lapsetoetus peab laste kaudu tugevdama lapsevanema vastutust ja riigi kohustust, aitama hoida tasakaalu lapsevanema ja ühiskonna huvide vahel. Tõstes lapsetoetust, näitab riik, et väärtustab mitte ainult last, vaid ka perekonda, aga samas ka ühiskonda. Laste lahterdamine toetuste andmise või andmata jätmise kaudu ainult suurendab ühiskonna kihistumist. Põhitoetusele võib lisada diferentseeritud toetusi, mida jagatakse vajaduspõhiselt,” rõhutab MTÜ Lastekaitse Liit president Loone Ots. ”Laste heaks tuleb kindlasti eraldada senisest rohkem riiklikku raha, kuid
mitte tingimata otsetoetusena vanemate pangaarvel. Me ei pea seadma eesmärgiks toetuste kahe-, kolme- või kümnekordistamist iseenesest, vaid hoolikalt kavandama, kuidas lisaraha kõige paremini laste heaks tööle panna. Riigi hooleks peab olema kindlustunne, et lapsevanemaks saades on sündivale kodanikule tagatud kodulähedane tasuta lastehoiukoht, kaugemas vaates hea kool ja huviharidus. Et säilib last kodus kasvatava vanema töökoht. Et on tagatud arstlik järelevalve, mis hindab lapse tervist ning arengut varase märkamise ja ennetamise seisukohast. Hädavajalikud on riiklikult rahastatavad suvelaagrid, sh linnalaagrid,” lisab Ots.

Tugev perekond, millel on olemas võimalused lapse põhivajaduste täitmiseks, annab omakorda panuse tugeva, lapsesõbraliku ja last väärtustava ühiskonna heaks.

One thought on “Lapsetoetus ei ole vaesustoetus”

Kommenteerimine on suletud.