Vabaühendustele tasuta koolitused Võrumaal

Võrumaal on tulemas kaks tasuta koolitust mittetulundusühingutele. Esimene neist on meeskonnatöökoolitus “Efektiivne meeskonnatöö”.

Koolitus toimub 7. septembril Arossa villas (Võrust 7 km Rõuge suunas) kella 10.00-17.15. Koolitus ei ole pelgalt loeng, vaid sisaldab endas ka arutelusid ja praktilisi harjutusi. Täpsem info ja koolitusele registreerumine toimub Maakondlike
Arenduskeskuste Infosüsteemi kaudu veebilehel www.arenduskeskused.ee. Info on üleval ka veebilehel www.vaa.ee

Teine koolitus on “Mittetulundusühenduste baaskoolitus”. Koolituse läbivaks põhiküsimuseks on: Kuidas sisse seada elujõuline, jõukas ja jätkusuutlik organisatsioon? Koolitus toimub 11., 12. ja 19. oktoobril Võrus, MTÜ Võluvõru ruumides
aadressil Vilja 14 (II korrus) iga päev kell 10.00-17.15. Mittetulundusühenduste baaskoolitus on mõeldud kõigile alustavatele mittetulundusühenduste juhtidele ja asutajatele, samuti tegutsevate mittetulundusühenduste uutele juhatuse liikmetele.

Koolitus koosneb kolmest päevast:
1. Elujõulise ühenduse kavandamine
2. Ühenduse tegevuste käivitamine
3. Ühenduse majandamine ja rahaasjad

Koolitusele pääsemiseks tuleb täita motivatsiooniankeet. Motivatsiooniankeetide põhjal tehakse koolitusele pääsenute valik. Koolitusele kandideerimine eeldab kõigil 3 päeval osalemist. Lisainfo ja motivatsiooniankeedi leiad siit
http://www.arenduskeskused.ee/index.php?option=com_jevents&task=icalevent.detail&evid=436&Itemid=85&year=2012&month=10&day=11

Koolitusi toetavad EAS, Siseministeerium ja Euroopa Sotsiaalfond.

Allikas: Võrumaa Arenguagentuur