Haanja vald võtab tööle pearaamatupidaja

Haanja Vallavalitsus pakub tööd pearaamatupidajale. CV ja avaldus esitada Haanja Vallavalitsusele kirjalikult hiljemalt 20. augustiks 2012 aadressil Võru tee 15, Haanja küla, Haanja vald 65101 või e-posti aadressile vald@haanja.ee.

Pearaamatupidaja ülesandeks on:

 • raamatupidamisteenistuse juhtimine
 • majandusarvestuse pidamise korraldamine
 • eelarvete koostamine ja eelarve tulude ja kulude täitmise ning rahavoogude juhtimine
 • nõuete ja kohustuste tähtaegse täitmise korraldamine
 • vallavara arvestuse pidamine
 • raamatupidamis- ja finantsaruannete tähtaegne ja nõuetekohane koostamine ning esitamine

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus
 • finantsvaldkonda puudutavate õigusaktide tundmine
 • hea meeskonnatöö-, suhtlemis- ja probleemilahendamise oskus
 • kõrge pingetaluvus
 • väga hea analüüsivõime
 • korrektne eesti keele oskus kõnes ja kirjas
 • väga hea arvuti kasutamise oskus

Kasuks tuleb:

 • Pmen´i raamatupidamisprogrammi kasutamise oskus
 • eelnev töökogemus raamatupidajana avalikus sektoris (kohalikus omavalitsuses)
 • võõrkeelte oskus (vene, inglise)
 • kogemus projektide koostamisel (andmete analüüsimine ja aruannete esitamine)

Täiendav info: Juri Gotmans, tel +372 517 4584