Põlvamaal tunnustati konkursil “Kogukonna pärl” esile tõstetud Reet Pettai perekonda

Eesti Külaliikumine Kodukant tunnustas täna koos regionaalministriga
konkursi “Kogukonna pärl” raames Põlvamaal esile tõstetud Reet Pettai
perekonda Veriora vallast Süvahavva külast. Konkursile esitati üle Eesti
kokku 125 kandidaati, kelle seast tunnustatakse igas maakonnas ühte
perekonda.

Reet Pettai perekond pälvis tunnustuse tänu koos tegutsemisele ning
loodushoidliku mõtte- ja eluviisi edendamisele. Reedal on neli last:
tütar ning kolm poega. Pere tegemistes löövad kaasa ka Reeda isa ning
vend peredega, samuti lapsed oma peredega. Reet korraldab koos tütrega
Süvahavva Loodustalu tööd, mis on keskendunud ravimtaimede kasvatamisele
ja müügile. Koos naabritega on korraldatud aastaid taime- ja
käsitööpäevi, osaletud kõigil Teeme Ära talgupäevadel ning korraldatud
muid kohalikke sündmusi.Kogukonna koostöös asutati varasema
külaseltsingu asemele selle kandi külade selts MTÜ Ürgoru Arendamise
Selts. Reeda pere ja külarahva koostöös toimib Süvahavva
villavabrik-muuseum koos kohaliku käsitöö poega “Villakalli Puut”.

Eesti Külaliikumise Kodukant tegevjuht Kaie Toobal ütles, et konkursi
“Kogukonna pärl” eesmärk on esile tõsta just neid perekondi, kes siirast
soovist ja vabast tahtest on ühiselt panustanud kogukonna arengusse ja
õlatunde tugevnemisse. Kandidaate esitati palju ja tunnustamist väärivad
kõik, kes on toonud kohalikku ellu ja tegemistesse rõõmu, innustanud
uusi ettevõtmisi ning edendanud loodushoidlikku mõtteviisi ja tervet
eluhoiakut.

“Kodukant soovib oma tegevusega kanda edasi maaelu väärtusi, säilitada
ja tugevdada kogukondi. Küla väärtuseks on inimesed, kes oma heade
mõtete ja agara toimetamisega kujundavad külaelu,” rääkis Kaie Toobal.
“Eestimaal on palju peresid, kes teevad oma kogukonna jaoks palju enam,
kui me ette oskame kujutada. Meie Kodukandis oleme seda meelt, et
ärgitame inimesi märkama ja riiki tunnustama neid tegusaid eestvedajaid.”

Regionaalminister Siim Valmar Kiisler märkis, et ühe kogukonna teevad
tugevaks aktiivsed inimesed ja tugevad pered, kes asju ette võtavad ning
ühiselt terve kogukonna heaks panustavad. “Hästi lihtne on kapselduda
ainult enda tegemistesse ja oodata, et keegi teine tuleb ning elu
paremaks muudab. Aga just sellised hoolivad inimesed, kes saavad endaga
hästi hakkama ja peavad lugu ka ühistegemisest, muudavadki elu maal
paremaks ja rõõmsamaks,” lausus Kiisler. “Olen uhke, et Eestimaal leidub
nii palju nii tublisid peresid. Kui õpetajaid peetakse maa soolaks,
siis need pered on tõelised kogukonna pärlid.”

Kokku tunnustatakse tiitliga “Kogukonna pärl” 15 peret üle Eesti — igas
maakonnas ühte perekonda, kes jäi ankeetide põhjal sõelale. Projekti
“Kogukonna pärl” elluviimist toetatakse regionaalministri
valitsemisalast. Konkursi tunnusmeene autor on Rõuge sepp Peeter
Reemann, sepise idee on inspireeritud Pärlijõega seotud legendist
Võrumaal. Loe lähemalt www.kylaelu.ee.

Kandidaate said esitada kõik inimesed ja organisatsioonid ning
tunnustust väärivate kandidaatide sekka sobisid nii noored pered kui
eakamad, nii ammu maal elavad kui hiljuti linnast maale kolinud pered.
Peamine, et kõigi nende initsiatiiv ja pealehakkamine, head mõtted ja
koostöösoov on nakatanud kogukonda ühiselt asju ette võtma ja
koosolemisest rõõmu tundma.

Eesti Külaliikumine Kodukant alustas oma tegevust mitteformaalse
liikumisena 1996. aastal. Järgmisel aastal, *9. oktoobril 1997 asutati*
organisatsioon ametlikult mittetulundusühingute liiduna, asutajateks 13
mittetulundusühingut. Liikumisel Kodukant on 21 liiget (neist 15
maakonnaühendust), kelle kaudu ühendatakse ligi 5000 aktiivset
maainimest üle Eesti. Kodukant koolitab külavanemaid, kohalikke
eestvedajaid ja ettevõtlikke inimesi ning viib ellu erinevaid
külaliikumise ja kohaliku arenguga seotud projekte. Organisatsiooni
toimib läbi Maapäeva, üldkogu, juhatuse ja tegevmeeskonna.