Elektrilevi hakkab kliente riketest SMSiga teavitama

Tänasest käivitas võrguettevõtja Elektrilevi teenuse, millega hakkab kliente elektririkkest ja selle eeldatavast lõpuajast mobiilisõnumiga teavitama. Uus teavitusviis laieneb ligikaudu 330 000 Elektrilevi kodukliendile üle Eesti. Teenuse piirkonnast jääb esialgu välja Tallinn, kus keerulisema elektrivõrgu tõttu plaanitakse lahendus välja arendada järgmises etapis.

„SMS-teavitus on klientidele igapäevaselt mugav, kuid eriti suurt abi näeme sellest tormiolukordades. Siis on rikketelefon ülekoormatud ja inimesed ootavad infot oluliselt kiiremini, kui seda seni pakkuda oleme suutnud,“ ütles Elektrilevi juhatuse esimees Tarmo Mere.

Tema sõnul saavad Elektrilevi dispetšerid elektrikatkestustest ligi 80% ulatuses rikkeinfo automaatselt, kaugjälgitava võrgu kaudu. Ligi viiendik riketest mõjutatud kliente asub aga automatiseerimata ehk valdavalt madalpingevõrgu piirkonnas, mida infosüsteemist jälgida ei saa. Nende majapidamiste puhul saab Elektrilevi rikkeinfo vaid kliendi teate kaudu, misjärel sõidab brigaad rikkekohta otsima.

„Kui tänu SMS-teenusele saame kindlakstehtud riketest ise teada anda ja seega rikketelefonile helistajate hulka oluliselt vähendada, pääsevad kriisioludes liinile lihtsamini need, kelle puhul me katkestusest ei tea ja infot vajame. See kiirendab ka rikete likvideerimist,“ selgitas Mere.

Elektrilevi rikketelefonile 1343 tuleb aastas ligikaudu 360 000 kõne ja teadet. SMS-teavitusega ootab ettevõte rikkekõnede hulga vähenemist ligikaudu 40 protsendi võrra.„Projekt on nii-öelda isetasuv ehk teavituse SMSiga saatmine on oluliselt odavam kui rikkeinfo töötlus ja edastamine klienditeenindaja poolt,“ lisas Mere. Klientidele SMS-teavitusega kulusid ei kaasne.

SMS-lahenduse abil saadab Elektrilevi rikke kindlakstegemisel kliendile mobiilisõnumi, kus teatab oletatava rikke kõrvaldamise aja. Sõnum saadetakse koduklientidele, kel on eraisikuna võrgu- ja elektrileping ja kes on kontaktiks andnud oma mobiilinumbri. Kliendid, kes ei soovi elektririketest SMSi saada, saavad sellest teada anda e-kirjaga
info@elektrilevi.ee või klienditelefonil 1545. Samadel kontaktidel saab teada anda, kui teavitust ei soovita ööpäevaringselt, vaid üksnes päevasel ajal.

Enne teenuse käivitamist viis Elektrilevi Rapla-, Järva- ja Pärnumaa klientide seas läbi pilootprojekti. Testprojektis osales kokku ligi 30 000 klienti ja kogutud tagasiside järgi soovis 95% teenuse kasutamist ka edaspidi. Esimese etapis laieneb SMS-teavitus vaid koduklientidele, kel on eraisikuna võrgu- ja elektrileping. Äriklientide jaoks on väljatöötamisel
teistsugune lahendus eelkõige seetõttu, et samal kliendil on sageli palju erinevaid tarbimiskohti. Rikke kindlakstegemisest klientidele SMSi saatmiseni võib orienteeruvalt kuluda 5-10 minutit.