Kõnnipatoloogiaga laste toetamise projekt „Käib kah“

Inimese elu võrreldakse sageli teega, teekonnaga, mida tuleb käia meist igaühel, „varustuseks“ anded, kohustused, õigused, võimalused jne. Elu võrreldakse ka palverännuga, võimalusega otseses ja kaudses tähenduses iga päev kogeda midagi uut, kohata inimesi, nendega suhelda ja kõige selle kaudu endas paremini selgusele jõuda ja maailma rohkem mõista. Kui meie „varustus“ on küllaldane, füüsiline ja vaimne tervis hea, siis on rändamine lihtne ja kerge, vahel aga on vaja tee ääres peatuda ja puhata. Olles reaalselt palverännuteel ei möödu üksi rändur teeveerel istujast ilma tervituse ja uurimiseta, kas kõik on hästi. Ja kui ta märkab, et kaaslane vajab abi, siis ta aitab.

Eesti Jaakobitee palverändurid ja nende sõbrad soovivad anda oma panuse kõnnipatoloogiaga laste, neile Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse kõnnilaboris tehtavate kõnnianalüüside rahastamiseks, sest meie jaoks on tähtis, et teisedki saavad oma teed käia kindlalt ja iseseisvalt. Me soovime toetada kõnnianalüüse, et nende põhjal tehtav ravi oleks tõhusam ja lapsed kõnniksid, jookseksid, hüppaksid, nende maailm oleks avaram, suurem ja huvitavam.

Selle eesmärgi täitmiseks ootame kõiki reedel, 20. juulil kell 19 Haapsalu Pärnu-Jaagupi kirikusse heategevuskontserdile ansambliga „Üks…seltskond“.

MTÜ Jakobiõed