Noorsootöö teenused peavad olema kättesaadavad kõigile noortele

Noorsootöö valdkond on Eestis viimastel aastatel struktuurselt väga kiiresti arenenud, kuid paraku ei ole kõik noorsootöö teenused kõikides kohalikes omavalitsustes noortele ühtlaselt kättesaadavad.
Eesti Noorsootöö Keskus on Ernst & Young Baltic AS-i ning noortevaldkonna partneritega välja töötanud noorsootöö kvaliteedi hindamismudeli, mis aitab välja selgitada, missugustes valdkondades ja milliste noorte vanusegruppidega on veel vaja tööd teha, et noortel oleks sõltumata elukohast võrdsemad võimalused noorsootööst osasaamiseks.
Neljapäeval alanud rahvusvahelisel konverentsil Olümpia konverentsikeskuses rõhutatati noorsootöö tegevuste teadvustatud mõõtmise ja arendamise olulisust ning loomulikku rolli igapäevase tööprotsessi osana. Konverents jätkus 18. mail. www.entk.ee/rahvusvahelinekvaliteedijuhtimisekonverents