Viljandimaa aasta terviseedendaja tiitli saab
Viljandimaa puuetega inimeste nõukoda

Viljandimaa puuetega inimeste nõukoja maja.

Maailma tervisepäeva tähistamiseks korraldab Viljandi maavalitsuse tervisetuba täna, 9. aprillil foorum-tänupäeva, mille käigus
kuulutatakse ühtlasi välja Viljandimaa 2012. aasta tervisedendaja, kelleks saab Viljandimaa puuetega inimeste
nõukoda.

“Aasta tervisedendaja nimetus koos auhinnaga antakse tunnustusena isikule või organisatsioonile, kelle töö, tegevus ja eeskuju tervise edendamise alal on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ning mõjutanud oluliselt selle valdkonna arengut Viljandimaal,” selgitas auhinna algataja, Viljandi maavalitsuse tervisedenduse peaspetsialist
Elo Paap.

Organisatsooni on iseloomustatud järgmiselt: Viljandimaa puuetega inimeste nõukotta kuulub 24 ühingut ligi 2000 inimesega
haiguste järgi. Igal ühingul on oma esindaja ja see on loodud on puuetega inimeste huvide kaitseks. Tegeletakse inimeste teavitamisega ja harimisega oma haigusest ja haigusega toimetulemisest. Haaratud on nii noored kui ka vanad. Inimesed selles organisatsoonis on aktiivsed. Kutsutakse külla erinevaid lektoreid ja spetsialiste, et ennast ikka rohkem harida ja teada saada oma haigusest.Ühingud teevad aktiivselt projekte ja ühisüritusi. Palju tehakse haiguste ennetamiseks. Organisatsoon on oma aktiivse hoiaku ja rõõmsa meelega meile kõigile eeskujuks.

Seni on aasta tervisedendaja tunnustuse pälvinud Suure-Jaani valla spordi- ja noorsootöö nõunik Mati Adamson; Viljandimaa tervist edendavate koolide liikumise eestvedaja, Tääksi põhikooli õpetaja ja kooli tervisemeeskonna “Rõõmurull” juht Silva Kolk; Punase Risti Seltsi sekretär, vabatahtlike juht ja “Viljandimaa vigastuste ennetamise ühisleppe” koostöögrupi liige Merit Laan; Viljandi rattaklubi juhataja ja Viljandi järve uisuraja üks algatajatest Loit Kivistik ning eelmisel aastal maanteeameti lääne regiooni liikluskasvatuse osakonna juhataja Sirli Leier.

Foorum-tänupäev peetakse täna Viljandi maavalitsuse suures saalis (Vabaduse plats 2, III korrus) ning see algas kell 10 Viljandi maavanema Lembit Kruuse avasõnadega.

Päeva ettekannete teemad avardavad korraldajate sõnul tervise mõistet ning juhivad tähelepanu tervise erinevatele mõjuteguritele. Kommunikatsioonibüroo Powerhouse juhataja ja konsultant Janek Mäggi räägib teemal “Meedia – võim ja vägi” ning TÜ Viljandi kultuuriakadeemia rektor Anzori Barkalaja teemal “Vaim ja vägi”. Tartu kiirabi koolitusjuhi Andras Laugametsa ettekanne kannab aga pealkirja “Kui vägi raugeb!”

Pärast lõunat keskendutakse foorumiosas tervisedenduse arengu planeerimisele maakonnas. Kavas on omavalitsusjuhtide, sotsiaal- ja lastekaitse küsimuste, vabaühenduste, ettevõtluse, tervishoiu jt. valdkondade teemalised töötoad. Arutelu töötubades veavad mitmed tuntud Viljandimaa inimesed erinevatelt elualadelt.

Kell 16 kuulutab maavanem Lembit Kruuse välja Viljandimaa aasta tervisedendaja. Foorum-tänupäeva lõpetab pidulik koosviibimine.

Maailma tervisepäeva tähistatakse igal aastal 7. aprillil, see on maailma terviseorganisatsiooni (WHO) põhikirja kinnitamise tähtpäev. Alates 1950. aastast on see päev pühendatud mõnele rahvusvaheliselt olulisele rahvatervise teemale. 2012. aastal on keskseks teemaks vananemine ja tervis.