Ideekavandi konkurss trofee loomiseks

Seto Infoselts kuulutab välja ideekavandi konkursi valdadevahelise noorsootöö trofee loomiseks.

Trofee valmistamiseks kasutatakse laserlõikepinki ja seoses sellega on ka ideede suunitlus piiritletud. Meie masina võimalustega saate tutvuda SIIN.

Trofee valmistamiseks kasutatavad pildi- ja tekstifailid võivad olla koostatud ükskõik millises pildi- või tekstitöötlusprogrammis, lõikefailid tuleb esitada vabavaralistes graafikaprogrammides valminuna (Open Office Draw, Inkscape, Google SketchUp, Autodesk Beta vms). Lõikefailide valmistamisel tuleb jälgida, et lõikejoone paksus oleks väiksem kui 0,001 mm. Trofee laserpingis töödeldav pind peab olema tasapinnaline. Max mõõtmed 30*60*15 cm.

Ideekavandid saata: mainer.jarvelill@gmail.com.
Esitamise tähtaeg: 16. aprill 2012.

Trofeena kasutusele võetud töö autorile auhinnaks üks tund laserlõikepingi tööaega, kõigile ülejäänud osalejatele igaühele 15 minutit. Selle aja jooksul saate laserpingi abiga oma ideed teoks teha!

Lähem info: +372 514 7199, Mainer Järvelill
Laserdisain projektijuht

Share via
Copy link
Powered by Social Snap