Kogemustoad Põlvas MTÜde liikmetele

Ly Mikheim.

13. ja 26. aprillil saavad mittetulundusühenduste liikmed osaleda Põlvas kogemustubades.

Kogemustoad on hea võimalus alustavale ühingujuhile või uutele juhatuse liikmetele saada kogemusi MTÜ juhtimise, eestvedamise, projektide jm igapäevase töö osas. Kogemustubadesse oodatakse ka inimesi, kes plaanivad ühingut asutada või senisest aktiivsemalt kaasa lööma hakata. Ka oodatakse neid, keda huvitavad allpool toodud ühingute toimetamine, valdkonnad, projektide edu “saladused”.

Kogemustoad toimuvad Põlvamaa Arenduskeskuses,  Kesk tn 20, Põlva

Kogemustoad on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine e-posti aadressil: annely.zeigo@polvamaa.ee (teatada osaleja nimi ja telefon, ühingu nimi) või portaalis www.arenduskeskused.ee.

Esimene kogemustuba

13. aprillil kella 13-16 jagavad kogemusi Helle Kivi ja Mall Kõpp.

Helle Kivi (MTÜ Lahedad Naised Lahedalt, MTÜ Ti No – enamasti noortele suunatud tegevus). Mõlemate ühingute puhul ei piirdu tegevus ühemaakonnaga, vaid on laienenud ka naabermaakondadesse. Helle kogemustepagasis on nii noortele, töötutele kui ka peredele suunatud projektid. Samuti on ta kokku puutunud avalike teenuste osutamisega ning juhtinud paljusid koolitusprojekte. Hellet iseloomustab sotsiaalsete probleemide tunnetamine ja nendele laheduste otsimine jaelluviimine. Ka on ta laia silmaringiga kogukonna vedur, kellele on tähtis inimeste arendamine ning toimetulekuoskuste suurendamine. Lisaks tegeleb projektide nõustamisega, töönõustamisega, kujundab kodulehti ja logosid, õpetab seda ka teistele. On kogunud enda kõrvale fantastilise meeskonna ning aluse pannud Põlva- ja Võrumaa noortementorite võrgustikutegevusele, et kõik noortega tegelevad
inimesed laiemale koostööle kaasata. Ühingu koduleht www.lahedadlahedalt.eu.

Mall Kõpp on MTÜ Vastse-Kuuste naisteklubi “Kolmapäev” eestvedaja ning projektijuht.  Mallel on pikaajalised kogemused erinevate klubile ja kogukonnale suunatud koolitusprojektidega. Koolituste teemad on laiad: alates eneseabist kuni aiakujunduseni. Malle tugevusteks on meeskonna kaasamine, klubilise tegevuse pikaajaline juhtimine ning heade partnerlussuhete hoidmine kohaliku omavalitsusega. Ta on võtnud enda südameasjaks kogukonnaliikmete arendamise ja  nende toimetulekuvõime tõstmise. Klubi korraldab juba 16 aastat Vastse-Kuuste kevadlaata ja kaheksandat aastat talupäeva. Erinevate projektide tulemuseks on kasu ka väljapoole klubi: aleviku haljastus ja puhkekohad on suuresti nende kätetöö.

Teine kogemustuba

26. aprillil kell 13-16 jagavad kogemusi Ly Mikheim ning Tiina Länkur.

Ly Mikheim, SA Maarja Küla juht omab kümneaastast kogemustepagasit intellektipuudega inimestele  mugava kodu loomisel Põlvamaale. Maarja Külas on ta korraldanud kümneid projekte alates ehitusalastest, koolitustest kuni  erivajadustega inimeste võrgustiku arendamiseni.
Ly´l on kogemused sotsiaalhoolekande alal, tööandjana mittetulundussektoris  ning vabatahlike kaasajana. Ka rahvusvaheliste
projektide pagas on muljetavaldav. Ly kogemused võiks huvitada inimesi, kes tegelevad sotsiaalsete gruppidele paremate võimaluste loomisega ning soovivad saada teistelt kogemusi. Maarja Küla koduleht: www.maarjakyla.ee

Tiina Länkur  on tegev mitmes ühingus: Rosma Haridusselts (Johannese kool ja lasteaed), MTÜ ITA ja LC Põlva Gloria. Nende ühingute juhatuses olles ja nende eesmärkidest lähtuvalt tegutsedes on Tiina omandanud kogemusi väga paljudes valdkondades. Tema kogemustepagasis on Rosma Haridusseltsi arendusprojektid,  MTÜ-s ITA kogukonnategevused Peri külas, lisaks heategevuslike ja muude ürituste korraldamine. Eriline tähelepanu kuulub Johannese koolile ja lasteaiale, selles lapsesõbraliku arengukeskkonna kujundamisele. Ühendus panustab palju loodushoidliku mõtteviisi kasutamisele ja levitamisele ning säästva elulaadi edendamisse. Need prioriteedid väljenduvad ka kooli igapäevatöös: näiteks korraldab kool lastele kohaliku ja tervisliku
toidu pakkumise. Tal on kogemus ja kokkupuude Põlvamaa piirkonnas Euroopa Liidu finantside suunamisega kogukonna, selle liikmete ning piirkonna hüvanguks (Põlvamaa Partnerluskogu juhatuse liikmena).

Tiina tugevusteks on lisaks MTÜ ja OÜ juhtimise praktilisele tegevusele inimeste kaasamisoskus, läbirääkimisoskused, seotus
erinevate valdkondadega kolmanda sektori esindajana. Johannese kooli koduleht: http://rosma.edu.ee/wp/

Kogemustubade lisainfo: annely.zeigo@polvamaa.ee, tel 799 8936, mob 5192 1636

Koolitust kaasrahastab Siseministeerium ja Euroopa Sotsiaalfond.