Kärdla Linnavalitsus otsib meenet

Kärdla Linnavalitsus kutsub osalema „KÄRDLA EESTI LAULUPEALINN“ teemalisel avatud meenekonkursil. Konkursile esitatud meened peavad sisaldama sõnade kombinatsiooni „Kärdla Eesti laulupealinn“ või vastavat logo. Meenete mõõtudele ja materjalile piiranguid pole.

Konkursitöö ja selle juurde kuuluvad materjalid tuleb esitada kinnises pakendis, mille peale on kirjutatud “Kärdla Eesti laulupealinn” ja töö märgusõna. Pakendis peavad olema kaks kinnist ümbrikut ja soovitavalt ka meene originaalkujul näidis.

Esimeses kinnises ümbrikus peab olema allkirjastatud sooviavaldus konkursil osalemiseks ja kontaktandmed (nimi, postiaadress, telefon, e-post). Ümbrikule peab olema kirjutatud “Kontakt” ja töö märgusõna.

Teises kinnises ümbrikus peab olema A4 formaadis meene joonis või foto, meene kirjeldus (meene valmistamine, tehnoloogia ja materjalid); märge selle kohta, kas meene on uus, olemasolev või tootmises; meene maksumus ja meene hinnakalkulatsioon erinevate tiraažide puhul (10, 50 ja 100 ühikut). Kokku võib teksti olla kuni kaks A4 lehekülge. Ümbrikule tuleb kirjutada „Idee“ ja töö märgusõna.

Konkursitöid hindab 8-liikmeline komisjon. Parimate tööde autoritele esitab Kärdla Linnavalitus tellimuse meenete tiražeerimiseks, et kasutada neid Kärdla linna ametlike meenetena. Meenete tellimusfondi kogumaht on kuni 1000 eurot. Konkursi korraldajal on sobiliku meene mitteleidmisel õigus jätta meenete tellimus esitamata.

Konkursil osaleja peab Kärdla Linnavalitsuse tellimusel olema valmis korraldama meenete  tootmist. Hindamiskomisjoni poolt tunnustatud tööde autoritel on õigus meenete hilisemaks tiražeerimiseks ja müügiks.

Konkursitööd tuleb esitada Kärdla Linnavalitsusse hiljemalt 23. aprillil. Konkursile laekunud tööde väljapanek toimub Kärdla linnavalitsuse II korruse saalis ajavahemikus 24.-27. aprill 2012. Võitjad kuulutatakse välja 1.mail Kärdla linna aastapäeva pidulikul kontsert-aktusel.