Politsei võõrustas Viljandimaa riigiasutuste ja omavalitsuste juhte

Viljandi maavanem, maakonna omavalitsusjuhid ja Viljandimaal tegutsevate riigiasutuste juhid oli teisipäeval, 27. märtsil kutsutud Viljandi politseimajja iga-aastasele traditsioonilisele kohtumisele politsei esindajatega.

Maavanem Lembit Kruuse tõdes kohtumist kokku võttes, et maakonna turvalisuse nimel tehtav koostöö maavalitsuse, riigiasutuste ja
omavalitsuste vahel on hea ja edasiviiv. Seda näitab ka Viljandimaa ühinemine mullu novembris rahvusvahelise turvaliste kogukondade (Safe Community) võrgustikuga, mis on maakonnale suureks tunnustuseks.Samuti rõhutas Lembit Kruuse ennetustöö vajalikkust turvalisuse
tagamisel. “Ennetustöö osatähtsus on väga suur. Kuritegusid ja õnnetusi saab suuresti vältida just nimelt neid ennetades,” ütles maavanem. Ennetus- ja teavitustöö olulisust käsitleti ka kõigis kohtumisel peetud ettekannetes.

Päästeameti peadirektori asetäitja Alo Tammsalu andis riigiasutuste ja omavalitsuste juhtidele kõigepealt ülevaate päästeteenistuse arengust läbi aastate. Seejärel käsitles ta muudatusi selles valdkonnas viimastel aastatel, lõpetades päästetööde tegemise võrgustiku praeguse ümberkorraldamisega. “Tugev päästekomando on seal, kus on riskid. Riskid on seal, kus on rohkem inimesi,” võttis ta ümberkorralduste sisu lühidalt kokku.

Alo Tammsalu rääkis iga alateema puhul ühtlasi sellest, kuidas omavalitsused saavad selles osas päästeeteenistust toetada ja vastupidi.

Lõuna prefekt Tarmo Kohv tegi oma ettekandes ülevaate õiguskorrast Lõuna prefektuuris ning 2012. aasta tegemistest. Tema sõnul näitab registreeritud kuritegude statistika võrdlus, et Viljandi maakond on endistviisi üks turvalisemaid maakondi.

Kuritegevuse eelmise aasta trendidest rääkides tõi prefekt välja, et mullu kasvasid valdavalt alkoholi manustamisest tingitud kuriteod ning vähenesid varavastased kuriteod. Suureks probleemiks on endiselt auto juhtimine alkoholijoobes, seejuures on rasked õnnetused “kolinud” suurtelt maanteedelt väikestele teedele.

Viljandi politseijuht Alvar Pähkel keskendus oma ettekandes õiguskorra teemadele Viljandimaal. Kuritegude arvust ja struktuurist rääkides tõi ta ühe olulisema politsei tegevusvaldkonnana ka Viljandimaal esile liiklusohutuse tagamise. Ühtlasi nimetas Alvar Pähkel, et maakonnas on kuritegude avastamise osakaal üsna kõrge, ulatudes eelmisel aastal kõigi kuritegude peale kokku 70 protsendini.

Ettekannetele järgnes mõttevahetus Viljandi maavanema Lembit Kruuse eestvedamisel. Selle käigus arutati veel Päästeameti ja teiste riigiasutuste tugiteenuste tsentraliseerimist; kriisireguleerimist; andmekaitse ja uue liiklusseadusega seotud küsimusi; anonüümsete internetikommentaaridega seonduvat ja teisi teemasid.

Kohtumise lõpul allkirjastati ühtlasi politsei ja Kaitseliidu Sakala maleva vaheline koostööleping.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap