EPIKoda kutsub üles sisemist rahu leidma

Loovteraapilistes grupitöödes otsitakse üheskoos  aktuaalsetele küsimustele vastuseid. Igas tunnis õpitake samm-sammu haaval ennast paremini aktsepteerima ja oma jõuallikaid tundma.Turvalises õhkkonnas saab teha enda juures selliseid avastusi, mis aitavad kaasa enesetunde paranemisele.

Loovteraapia on kõikidele jõukohane ega eelda mingeid erioskusi. Osaledes Sa:
• leiad tuge näha oma elu sellisena nagu see on;
• õpid end paremini tundma ja väärtustama;
• teadvustad oma stressiallikaid ning leiad endas sisemist jõudu nendega toimetulekuks;
• parandad oma emotsionaalset enesetunnet ja seeläbi ka füüsilist;
• saad indu ja tegutsemistahet ning õpid kasutama oma individuaalseid sisemisi ressursse;
• jagad soovi korral oma kogemusi teistega ning leiad seeläbi vastastikku tuge ja mõistmist.

INFO JA REGISTREERIMINE
Aeg ja kestvus:
Alates 04. aprillist kell 12.00-14.00 – 10 nädalat järjest igal kolmapäeval.Grupi suurus: 10 inimest
Juhendaja: Anu Roosild
Koht: Toompuiestee 10, väike saal (Eesti Puuetega Inimeste Koja maja)
Registreerimine ja osalustasu: Lisainfo ja registreerimine telefonil 534 80 777 (tööpäeviti 9-18) või e-maililinfo.tasakaal@gmail.com
Kogu kursuse maksumus (10 korda) 20 EUR.

Palume tasuda ülekandega järgmiselt: MTÜ Minu Tasakaal, a/a SEBs 10220108429010
20 EUR või 50% kogusummast ehk 10 EUR- 01. aprilliks.
Ülejäänud 50% ehk 10 EUR – 04. maiks.
Kui ülekandega maksmise võimalus puudub, toimub maksmine esimesel tunnil sularahas kohapeal.

Täiendav info:
Helen Kiis kiishelen@gmail.com