PRIA muudab põldude elektroonilise joonistamise mugavamaks

On aeg mõelda maikuus pindalatoetuste taotlemise  peale. Põldude digitaalne joonistamine Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA on võimalik juba praegu.

e-PRIA teenus „Minu põllud“ avanes juba möödunud aasta taotlusvooruks. Teenus on avatud aasta ringi ja põlde saab digitaalselt e-PRIAsse joonistada ööpäev läbi.  Kui teil on palju põlde, on nende esmakordne sissejoonistamine kindlasti aega nõudev ja seetõttu on arukas sellega varakult alustada. Kui see suur töö kord tehtud saab, siis tuleval aastal taotlusvooru ajal piisab vaid pisimuudatuste tegemisest – põldude piirid  jäävad elektrooniliselt e-PRIAsse alles ja saate neid igal ajal uuesti kasutada.

Kaardid korda enne 1. aprilli!

e-PRIA portaalis on näha viimasel kahel aastal aktiivses kasutuses olnud põllumassiivide piirid ja 2011.a uute ortofotode põhjal PRIA poolt muudetud põllumassiivide piirid.

Et tänavu taotluste esitamise ajaks oleksid olemas kaardid kogu maa kohta, millele soovite toetust taotleda, on praegu paras aeg mõelda läbi, kas võtate kasutusele uusi maid, mida 2011. a taotlusel ei kajastanud. Selleks tuleb esitada PRIA põldude registri büroole avaldus põllumassiivi kaardi väljastamiseks, näidates avalduses ära kas põllumassiivi või katastriüksuse numbri.

Avalduste tegemisel tuleb arvestada, et põllumassiivide registrisse ei saa kanda juurde maad, mida pole 2003/2004. a toimunud maade deklareerimise käigus deklareeritud (ehk mis polnud 30. juunil 2003 heas põllumajanduslikus korras). On väga oluline esitada uute massiivide kasutuse soov juba praegu, sest põllumassiive on PRIA-l vaja enne kaardi väljastamist kontrollida uusimate ortofotode alusel või vajadusel ka kohapeal.

PRIA palub uute põllumassiivide kasutuselevõtmisel ka kinnitust maakasutusõiguse olemasolu kohta. Kinnituses tuleb täpsustada, millise maakasutusõigusega on tegemist. Kui maakasutusõigus tekib kokkuleppe või lepingu alusel, lisage lepingu teise osapoole nimi ja kontaktandmed. Maakasutusõigusena arvestatakse maaomandit, maa kasutamiseks sõlmitud suuliseid ja kirjalikke lepinguid ning kasutusvaldust. Kui teil ei ole praegu veel kehtivat kokkulepet maa kasutamiseks, siis tuleb esitada maaomaniku kontaktandmed, kellega on plaanis kokkulepe sõlmida.
Piiride muutmise avalduse vormi leiab PRIA kodulehelt põllumassiivide registri rubriigist. e-PRIAs on selleks ka uus spetsiaalne teenus. Avaldus tuleb esitada enne 1. aprilli e-PRIA portaali vahendusel, kirjalikult PRIA põldude registri büroole (Tartu, Narva mnt 3, 51009) või e-posti aadressil maa@pria.ee. Samuti võite avalduse tuua lähimasse PRIA teenindusbüroosse.

„Minu põllud“ teenus areneb
PRIA soovitab  klientidel kindlasti kaaluda e-PRIA kaudu toetuse taotlemise võimalust ning teenuseväravas „Minu põllud“ enda põllupiiride märkimisega tegeleda juba praegu. Mullu klientidelt saadud ettepanekute põhjal on teenusesse tehtud uuendusi, mis muudavad põldude elektroonilise sissejoonistamise lihtsamaks.
Näiteks on teenusesse  lisandunud PRIA kontrollmõõtmiste kihi vaatamise võimalus (kihil on 2011 kohapealse kontrolli mõõtejooned). Samuti on nüüd võimalik anda e-PRIA  kaudu põld koos andmetega üle teisele kasutajale.  Töösse on viidud veel hulgaliselt väiksemaid kasutusmugavust parandavaid täiendusi.

 

Õpi e-PRIAt kasutama videojuhendi abil

Nii e-PRIA kliendiks saamise kui „Minu põllud“ teenuse  kohta käivate kirjalike kasutusjuhenditega saab tutvuda PRIA kodulehel aadressil www.pria.ee/et/ePRIA/Juhendid.

PRIA on aga alustanud ka videojuhendite koostamist. Näiteks on mainitud aadressil videojuhend, mis õpetab, kuidas e-PRIAsse sisse logida. Peatselt lisandub sinna ka videojuhend „Minu põllud“ teenuse kasutamise kohta ning taotlusvooru alguseks maikuus valmib videojuhend pindalatoetuste taotlusvormi täitmise kohta. Videojuhendid näitavad kliendile, kuidas teenused välja näevad ja kuidas neid kasutada, et toimingud saaksid edukalt tehtud.

Probleemide korral palume helistada PRIA pindalatoetuste infotelefonil 7377 679 või saata e-kiri aadressil info@pria.ee.  Kui soovite põldude joonistamisel juhendamist, siis pöörduge julgesti meie teenindusbüroodesse, kus on olemas kliendiarvutid ja meie töötajad aitavad ning juhendavad teid.

Head e-PRIA kasutamist!

Ene Tulp, PRIA teabeosakonna peaspetsialist