Selgusid paremad võru keele ja kultuuri tundjad

Möödunud nädalal selgitati olümpiaadil „Ütski tark ei sata’ taivast” välja paremad võru keele ja kultuuri tundjad. Võitjad on Risto Kööts 11. klassi ja Laura Eiche (mõlemad Võru Kreutzwaldi gümnaasiumist) 8. klassi arvestuses.

Kutse olümpiaadile said novembris veebiviktoriinil „Ütski tark ei sata’ taivast” kõige enam punkte kogunud õpilased. 11. klassist lähetati kutse 20 ja 8. klassist 25 noorele.

Mõõtu tuli võtma 34 õpilast kümmekonnast koolist üle vana Võrumaa: 20 põhikooliõpilast ja 14 gümnasisti. Vanema vanuserühma võitja Risto Kööts sai 55,5 punkti 74 saadaolevast ja noorema rühma võitja Laura Eiche 61 punkti 77st.

Esimese kolme hulgas olid veel Lauri Kasak (Võru Kreutzwaldi gümnaasium) 52 ja Sander Erik (Vastseliina gümnaasium) 51 punktiga. Nooremate seas sai teise koha Elis Tiivoja (Rõuge põhikool) 57 punktiga ja kolmanda koha Kristiina Kiidma (Vastseliina gümnaasium) 54 punktiga.

Olümpiaadil olid keeleülesannete kõrval ka kodulugu ja võru kultuuri puudutavad küsimused, keskmes tänavu Rõuge kihelkond ja kirjanik Kauksi Ülle.

Muu hulgas küsiti noortelt, mida tuleks ette võtta, et võru keel alles jääks. Nii põhikooliõpilased kui ka gümnasistid leidsid, et võru keelt võiks ka koolis õpetada. Mõistagi korrati vana tõde, et keel ei kao, kui seda pruugitakse. Arvati, et kõige parem on võru keelt õppida vanavanematelt. „A kinkal naid ei olõ’, võisi esi arvutist otsi’ ja uuri’ võro keele kotsilõ,” kirjutas Lauri Kasak. Tähtsaks peeti ka võru keeles lugemist, samuti võrukeelsete saadete kuulamist-vaatamist.

Viktoriini „Ütski tark ei sata’ taivast” korraldab Võru instituut 2001. ja võru keele olümpiaadi 2008. aastast.

Kaile Kabun, Võru instituudi projektijuht

Share via
Copy link
Powered by Social Snap