Selgusid riikliku programmi „Pühakodade säilitamine ja areng“ 2012. aasta toetuste saajad

Muinsuskaitseamet kinnitas riikliku programmi „Pühakodade säilitamine ja areng“ 2012. aasta eelarve, mille põhjal eraldatakse pühakodade restaureerimiseks 660 486 eurot.

Pühakodade programmi juhtnõukogu otsusel saavad restaureerimistoetust seitsme eri konfessiooni pühakojad. Eelarve koostamise peamine eesmärk on programmi raames varem alustatud, kuid hetkel pooleliolevate tööde lõpetamine. Rahalise abiga loodetakse läbi viia tänuväärne töö Eestimaale iseloomulike ja kultuuriväärtust omavate hoonete säilitamisel.

Pooleliolevatest töödest viiakse lõpule Väike-Maarja kiriku torni taastamine, Ridala kiriku katuse remont, Ilumäe kabeli restaureerimine (kabel on olnud alates 2006. aastast muldpõranda ja tellingutega), Haljala kiriku seenkahjustuste likvideerimine, Harju-Jaani kiriku käärkambri katuse restaureerimine, Kuressaare Nikolai kiriku ning Priipalu kiriku katuste restaureerimine, Hageri vennastekoguduse palvela katuse avarii-restaureerimine (katus kukkus 2011. aasta kevadel lume raskuse tõttu sisse).

Samuti eraldatakse toetusi omafinantseeringu katteks Naissaare ja Esku kabelile ning Risti, Avinurme, Mihkli ja Rõuge kirikule. Need kirikud on aktiivselt taotlenud ja saanud valdava osa restaureerimistoetusest väljaspool pühakodade programmi.

Alustatakse ka uute projektide rahastamisega, mis hõlmavad kriitilises seisus olevaid avariilisi kirikuid üle Eesti. Kõige suuremas mahus toetatakse Pöide kiriku katuse avarii-restaureerimise alustamist, mis on aastaid olnud pühakodade programmi plaanis, kuid eelarve vahendite vähesuse, tööde mahukuse ning kõrge maksumuse tõttu on oma järjekorda oodanud. Üks suuremaid projekte on ka Tapa kiriku katuse avarii-restaureerimistööd.

Väiksemaid avariiliste tööde toetusi antakse Kassari kabelile rookatuse paigaldamiseks, Järva-Jaani kiriku kooriruumi katusekonstruktsiooni toetamiseks, Simuna kiriku tormikahjustuste likvideerimiseks ja Haapsalu metodistide palvela katuse remondiks. Jätkatakse ka Tartu Jaani kiriku terrakotaskulptuuride konserveerimist.

Muinsuskaitseameti peadirektori Kalev Uustalu sõnul ei kata pühakodade programmi eelarve rahad tegelikke vajadusi kuid suureks abiks on Kultuuriministeeriumist eraldatavad otsetoetused millede maht 2012 aastal on ligi 900 000 eurot.

Täpsem ülevaade riikliku programmi „Pühakodade säilitamine ja areng“ eraldistest on kättesaadav muinsuskaitseameti kodulehel: http://www.muinas.ee/sinule/omanikule/puhakodade-programm

Allikas: Muinsuskaitseamet

Share via
Copy link
Powered by Social Snap