Lõppes talvine lindude rahvaloendus

Eesti Ornitoloogiaühingu korraldatud talvisel aialinnuvaatlusel TALV 2012 vaadeldi 28. ja 29. jaanuaril esialgsetel andmetel üle 25 000 linnu.Oma vaatlused on edastanud 1152 linnusõpra ning aialinnuvaatlusi tehti rohkem kui 760 paigas üle Eesti. Prognoositavalt pea poole suurem vaatlejate arv tõstab kogutud andmete väärtust ja edaspidi võib teha üha usaldusväärsemaid järeldusi meie talvituvate aialindude liigilise koosseisu ja arvukuse muutuste kohta.

Kokku vaatlesid linnusõbrad enam kui 25 330 lindu vähemalt 56 liigist. Kõige arvukam liik oli taas rasvatihane, kes moodustas ligi veerandi vaadeldud lindude koguarvust. Sarnaselt eelmisele aastale saavutas teise koha rohevint ja kolmanda põldvarblane. Märgatavalt rohkem nähti musträstaid – kui mullu oli esmaste tulemuste koostamise ajaks nähtud 300 lindu, siis tänavu üle 750. Ootamatult vähe kohati aga pasknääri – mulluse 570 asemel vaid 276 lindu. Paljude vaatlejate tähelepanekute kohaselt
ilmusid linnud söötmiskohtadesse mõne nädala eest talviste ilmade saabudes, kuid viimaste päevade pakasega on linde taas vähemaks jäänud ja söötmiskohti külastatakse ebaregulaarsemat. Esialgsetel andmetel oli vaatluskohas keskmiselt kohatud lindude arv mullusest väiksem, piirdudes 33
isendiga (2011.a keskmiselt 35 isendit, 2010.a. 43 isendit).

Eesti Ornitoloogiaühing tänab kõiki aialinnuvaatlusel osalejaid! Tuletame meelde, et vaatlustulemusi ootame kuni 10. veebruarini. Neid saab endiselt sisestada aialinnuvaatluse kodulehel http://www.eoy.ee/talv/Vaatlusankeet.html või saata postiga koordinaatorile (Eesti Ornitoloogiaühing, Veski 4, Tartu 51005). Jätkuvalt on oodatud ankeedid ka nendest vaatluskohtadest, kus vaatlustunni jooksul ühtegi lindu ei kohatud. Lõplik kokkuvõte avaldatakse veebruari lõpuks.