Peipsi, Pihkva ja Lämmijärve jääle mineku piirangud on leevenenud

Alates tänases kehtib Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori korraldus, millega leevendatakse seniseid jäätunud veekogudele mineku piiranguid.

Nii tohib alates tänasest minna Peipsi-, Lämmi- ja Pihkva järve jääle jalgsi kuni 1 kilomeetri kaugusele kaldast, välja arvatud Pedaspää lahel ning Uhtinina ja Piirissaare vahelisel alal. Kuni 300 meetri kaugusele tuleb hoiduda Salusaarest ning kuni 500 meetri kaugusele ojade ja jõgede suudmetest. Endiselt on keelatud väljumine järvejääle mis tahes transpordivahendiga.

Mustvee, Varnja, Mehikoorma ja Värska kordoni juhtidel on vastutus jätkata igapäevaselt jääluuret oma tegevuspiirkondades ning edastada jääluure andmed piirivalvebüroole.

Kui jääolud võimaldavad, alustatakse piirirežiimi eeskirjaga määratud ala tähistamist hoiatusplakatite ja vahepostidega. Samuti on Mustvee, Varnja, Mehikoorma ja Värska kordonitel kohustus hoiatada jääle väljujaid, et nad arvestaksid jääolude ja ilmastikutingimustega ning paluda kõigil jääle minejail sõltumata jääle mineku kaugusest registreerida end lähimas kordonis