Segadused Leisi päästeametiga

Leisi valla hinnangul on päästeameti koostatud Leisi päästekomando analüüsis mitmeid fakti- ning sisulisi vigu. Päästeamet selgitas puudusi pooleliolnud ja täiendamisfaasis oleva dokumendiga, kirjutab MeieMaa.

Leisi vallavolikogu esimees Andrus Kandima väitis Meie Maale, et tal on koos vallavanema Ludvik Mõtlepiga leheküljepikkune nimekiri faktivigadest. “Analüüsi alusel ei ole Leisi tankla enam ohuallikas, samal ajal kui Orissaare vallas on. Lisaks asusid kolm Leisi valla ettevõtet (OÜ Leisi Saekaater, OÜ Karja Pagariäri ja OÜ Oss – toim) analüüsi põhjal hoopis Orissaare vallas,” tõi Kandima mõned näited.

“Kui teistes valdades olid toodud ettevõtted välja, siis Leisi puhul kirjutati – vaata kodulehelt,” ei saanud Kandima taolisest asjast aru. Tema arvates ei ole sellisel analüüsil suurt mõtet. “Kipub sinna kanti minema, et päästeametil on raha nii ja nii palju ning üks komando tuleb ära kustutada,” arvustas volikogu esimees.

Sellisel kujul analüüsi ei ole tema meelest mõtet arvesse võtta ja parem oleks võinud päästeamet siis juba kohe kõike huupi teha.

“Puidutööstustest rääkides on analüüsi erinevates alajaotustes mainitud mõningaid ebaolulisi ettevõtteid, aga mitmeid pole üldse mainitudki, näiteks Angla puidutööstust ehk Angla Holding OÜ-d.

Kuivõrd Roobaka puidutööstust, mis iseenesest on küll suhteliselt mastaapne, peab FIE, siis selle ülesleidmine oleks ehk kohapeale jalga mitte tõstnud dokumendi-koostajale tõepoolest liigne pingutus olnud,” leidis Leisi vallas maatükki omav Juhani Seilenthal.

“On püütud jätta muljet, et mingit ettevõtlust nagu eriti polekski. Sellise eksitava dokumendi koostamine on kuritegelik ja koostaja tuleks vastutusele võtta. Siseministeeriumil oleks paslik siinkohal sekkuda. Riiklikult tähtsaid otsuseid ei saa aastal 2012 langetada sellisele infole tuginedes,” pahandas Seilenthal.

Päästeameti pressiesindaja Martin Vallimäe sõnul ei liigitata puidutööstusi ohtlike ettevõtete alla. “Seal võib olla tegemist küll suurema hulga põlevmaterjaliga, kuid tegemist ei ole ohtliku ainega,” ütles Vallimäe.

1. oktoobrist 2011 muutusid teatud ohtlike ainete kemikaaliseadusest tulenevad alammäärad, mistõttu tanklad ei kuulu enam kemikaaliseaduse mõistes ohtlike ettevõtete alla. “Seda uuendust maa-ameti kaardirakenduses veel ei ole ja tulemus annab hetkel ka tanklate ohukategooriaks “ohtlik”,” selgitas Vallimäe. “Tankla olemasolu ei muuda riskide analüüsi pilti selliselt, et kallutaks kaalukaussi selles suunas, kus üks komando peab asuma,” lisas ta.

Et tavaline kütusetankla üldjuhul ei klassifitseeru ohtlike ettevõtete hulka, mainis ka päästeameti peadirektor Kalev Timberg oma vastuses Leisi vallale. Timberg juhtis tähelepanu, et peab omama detailsemat infot, kas tanklas käideldakse vähemalt 100 tonni bensiini või 1000 tonni diislikütust. Andrus Kandima sõnul on Leisi tanklas neli 10-tonnist mahutit.

Päästeameti pressiesindaja möönis, et kahjuks on osa ettevõtteid analüüsides tõepoolest ekslikult sattunud teiste valdade piirkonda. Objektide infot lubas analüüsis täpsustada ka päästeameti juht Kalev Timberg vastuses Leisi vallale.

“Vahepeal on analüüse täiendatud. Selleks ka valdadele analüüsid tutvumiseks saadeti, et võimalikke ebatäpsusi korrigeerida. Ettevõtete paiknemine ühe või teise valla territooriumil ei mõjuta siiski analüüsi lõpptulemust – tegemist ei ole ohtlike ettevõtetega,” lausus Vallimäe.

Pressiesindaja väitel on kahetsusväärselt näpuga järge ajades vigu otsitud dokumendist, mis oli vallale saadetud ettepanekute-täienduste tegemiseks.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap