Võru Kandle teatriauhind ootab kandidaate

Võru teatritegevuse toetamise hea traditsioonina annavad Võru Linnavalitsus ja Võru Kultuurimaja Kannel alates 2002. aastast välja VÕRU KANDLE TEATRIAUHINDA. Auhind antakse märkimisväärse panuse eest Võru linna teatritegevuse arendamisel. Ettepanekuid 2012. aasta teatriauhinna saaja kohta võivad esitada kõik füüsilised ja juriidilised isikud. Ettepanekusse märkida ettepaneku tegija nimi, isikukood ja elukoht ning põhjendatud ettepanek (kandidaadi nimi ja saavutused).

Võru Kandle teatriauhinna on varasemalt pälvinud:

2002.a. – RUDOLF ADELMANN (1918 – 2001)
2003.a. – MEINHARD UIGA
2004.a. – VÕRU DRAAMASTUUDIO
2005.a. – GLEN KELP ja AGU TROLLA
2006.a. – TARMO TAGAMETS
2007.a. – PEETER PAI
2008.a. – KALJU LIIVER
2009.a. – TAAGO TUBIN**
2010.a. – ANDRES JUKK
2011.a. – MIHKEL EHALA (1978 – 2010)

Võru Kandle teatriauhind antakse üle teatrikuul märtsis.

Ettepanekud märgusõnaga ,,Teatriauhind” palume esitada hiljemalt 10. veebruariks 2012 kirjalikult aadressil: Liiva 13, 65609 Võru või
e-postil: info@vorukannel.ee.

Lisainfo: www.vorukannel.ee