Tehingud ristiisaga

Arved Breidaks,
kolumnist

Keskerakonna katse oma järjekordset rahaskandaali summade väiksusele viidates naeruvääristada on nende poolt kahtlemata kaalutletud valik, kuid see viitab millelegi palju hullemale.

Mario Puzo tegelaskujul Vito Corleonel oli kombeks inimesi nende hädas aidata ja teha neist seeläbi enda tänuvõlglased. Abistamine tõstis tema autoriteeti ja ühtlasi lõi võrgustiku inimestest, kes don Corleonest sõltusid. Kui ristiisaks kutsutud donil oli tarvis teenet, ei olnud tänuvõlglasel võimalik sellest keelduda.

Esmapilgul näib rakette müütava Võru mehe ja Keskerakonna tehing tõesti naeruväärne. Võru mees maksis 500 eurot ja sai selle eest tõenäoliselt vastu midagi, mida ta vajas. Kui aga jamaks läks, eitavad osapooled kõike ja uurimisorganid ei jõua õigupoolest mitte kuhugi. Miks?

Sest süsteem on üles ehitatud klassikalises maffiastiilis: korraldused ja suunised liiguvad käsuliini pidi, kus on palju vaheastmeid ja neid antakse edasi tunnistajate juuresolekuta. Lõpuks pole võimalik kellelegi mitte midagi tõestada, sest keegi pole kellelegi näiliselt nagu midagi öelnud. Ometi on raha liikunud ja töö tehtud.

Kui Võru raketimüüjal tuli maksta 500 eurot meeleheaks, viitab see küll ühest küljest tehingu naeruväärsusele, kuid teisalt võimaldab see hinnata asjade tegelikku seisu: Keskerakonna poolt kontrollitavates asutustes tuleb ilmselt iga liigutuse eest ristiisale meelehead maksta. Seejuures ei maksta ristiisale aga otseselt midagi.

Seejuures, tuletan meelde, käib jutt mitte maffiast vaid ühest Eesti parteist. Ja mitte kellegi taskuparteist, vaid erakonnast, mis omab parlamendis suuruselt teist fraktsiooni ning valitseb pealinna.

Keskerakonna kui poliitilise jõu puhul ei ole enam mõtet rääkida allakäigust, vaid katastroofist. Raske on ette kujutada, et partei, mille liikmeid ikka ja jälle altkäemaksu süüdistuse või millegi sarnasega vahele võetakse, suudab pikemas perspektiivis jätkata.

See pole lihtsalt võimalik ning on aja küsimus, millal saabub kätte kriitiline piir, kus isegi andunumad fännid pööravad selja. Need on inimesed, kes usuvad ristiisa võimesse kõigega hakkama saada, aga nad pööravad talle selja, kui näevad, et ta pole enam kõikvõimas.

Mul ei ole usku, et Jüri Ratas ja tema poolehoidjad suudaksid seda erakonda teisele rajale pöörata. Kuni selle lahtikirjutamata struktuur püsib praegusel kujul, ei ole ükski teine inimene võimeline midagi muutma ilma, et sellele eelneks ristiisa korraldus. Ja kui uus juht jääb sõltuma ristiisast, siis uut juhti ju pole.

Pigem ootaksin Keskerakonnas pereheitmist, mis päädiks selle „valgete“ liikmete ühinemise neile maailmavaateliselt lähedalseisva SDEga või sootuks uue partei asutamisega. Sotsid on alles hiljuti näidanud üles enda suurepärast absorbeerimisvõimet. Ilmselt pole see kuhugi kadunud.