Haanja looduspargi kaitsekorralduskava eelnõu avalik väljapanek ja avalik arutelu

Keskkonnaameti tellimusel on Kobras AS ja Eesti Maaülikool koostanud Haanja looduspargi kaitsekorralduskava eelnõu, tööd rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Haanja looduspargi kaitsekorralduskava eelnõu avalik väljapanek toimub 02.01.2012-12.01.2012.

Avalikud arutelud toimuvad:
09.01.2012 kell 17:00 Rõuge rahvamajas
11.01.2012 kell 17:00 Haanja rahvamajas
12.01.2012 kell 15:00 Võru Vallavalitsuse saalis

Kohale on oodatud maaomanikud, kohalikud elanikud, ettevõtjad ja teised asjast huvitatud.

Kaitsekorralduskava eelnõuga on võimalik tutvuda alates 02.01.2012 Keskkonnaameti veebilehel ja tööpäevadel Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni Võru kontoris Võrus Karja 17a (E-N 9:00-16:00, R 9:00-12:00), Haanja Vallavalitsuses  (E-R 8:00-16:30), Rõuge Vallavalitsuses (E-R 8:00-16:30), Võru Vallavalitsuses (E-R 8:00 – 16:30, lõuna 12:00 – 13:00), Lasva Vallavalitsuses (E-N 8:00-17:00, R 8:00-15:45, lõuna 12:00-13:00), Vastseliina Vallavalitsuses (E-N 8:00-17:00, R 8:00 – 16:00, lõuna 12:00 – 13:00).

Ettepanekuid ja arvamusi seoses Haanja looduspargi kaitsekorralduskava eelnõuga on  võimalik esitada kuni 20.01.2012. Ettepanekud ja arvamused palume edastada Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni kaitse planeerimise spetsialistile Jaanus Tanilsoole (jaanus.tanilsoo@keskkonnaamet.ee, telefon 5300 9241) või Kobras AS keskkonnaeksperdile Kadi Kukele (kadi@kobras.ee, telefon 730 0316).