Eestimaalased saavad taotleda toetust teadustööks

National Geographic Society andis teada, et käivitas uue ülemaailmse uuringufondi Global Exploration Fund, mille eesmärgiks on rahastada teadustöö-, loodushoiu- ja avastusprojekte läbi regionaalkeskuste üle maailma. Uue fondi stipendiumitele saavad kandideerida ka Eesti teadlased ja loodusuurijad.

Esimene National Geographic’u regionaalne fond alustab tegutsemist Stockholmis, toetamaks Põhja-Euroopa nii algajaid kui nimekaid teadlasi, kelle teadus- ja uurimustöö toob ühel või teisel viisil kasu meie planeedile.

„Paljud usuvad, et uurimuste ja avastuste kuldaeg on möödas. Vastupidiselt sellele arvan ma aga, et täna seisame alles suurte avastusteajastu lävepakul,“ ütles Terry Garcia, National Geographic’u missiooniprogrammide juhtiv asepresident. „Meie planeedil on veel nii palju sellist, mis vajab alles avastamist.“ Fondi Global Exploration Fund loomisel võeti eeskujuks National Geographic’u sajandipikkune eesmärk toetada teadustöid ning looduskaitse- ja avastusprojekte läbi kindlate stipendiumprogrammide.

Vastloodud fondi stipendiumeid saavad taotleda 14 riigi elanikud. Lisaks Eestile kuuluvad sellesse nimekirja ka Belgia, Taani, Soome, Saksamaa, Island, Iirimaa, Läti, Leedu, Holland, Norra, Poola, Rootsi ja Inglismaa. Teaduslik nõuandekogu, mis analüüsib kõikide stipendiumikandidaatide projekte, koosneb juhtivatest teadlastest üle kogu regiooni.

National Geographic’u Stockholmi kontori poolt loodud regionaalne fond avati tänu Rootsi heategevusloterii organisatsiooni Swedish Postcode Lottery toetusele, kelle üldiseks eesmärgiks on tõsta mittetulundusühingute rahastust ja suurendada inimeste informeeritust mittetulundusühingute tööst.

National Geographic’u Stockholmi kontor, mille tegevjuhiks Stefan Nerpin, saab olema peamiseks kontaktiks võimalikele regiooni stipendiaatidele ja ühtlasi ka rahastajatele, keda vajatakse programmi laiendamiseks, et tekiks veelgi enam võimalusi toetada säravaid teadusinimesi.

National Geographic on rahastanud erinevaid projekte üle maailma alates 1890. aastast. Tänaseks on jagatud teadusala stipendiumite arv juba ligikaudu 10000, mille toetussummaks kokku 153 miljonit dollarit. Just need National Geographic’u stipendiumid on viinud lugematute avastusteni, mis valgustavad meie planeedi rikkalikku mitmekesisust, aidates ühtlasi seda ka säilitada.

Endiste ja praeguste National Geographic’u stipendiaatide hulka kuuluvad muuhulgas polaaruurija Robert Peary, kuulsa inkade kadunud linna Machu Picchu väljakaevaja Hiram Bingham, antropoloogid Louis ja Mary Leakey, primatoloog Jane Goodall, allveeuurija ja uppunud Titanicu avastaja Robert Ballard, antropoloog Wade Davis, merebioloog Sylvia Earle, kõrguste arheoloog Johan Reinhard ning paleontoloog Paul Sereno.
Lisainfot uue fondi Global Exploration Fund ning selle stipendiumitele kandideerimise kohta leiab aadressilt www.nationalgeographic.com/gef/northerneurope/.

National Geographic Society on maailma üks suurimaid mittetulunduslikke teadus- ja haridusorganisatsioone. 1888. aastal „geograafiateadmiste suurendamiseks ja levitamiseks“ asutatud ühingu tegevuse eesmärgiks on innustada inimesi hoolima oma koduplaneedist. National Geographic peegeldab maailma läbi oma ajakirjade, telesaadete ja filmide ning muusika ja raadio kaudu, samuti raamatute, DVD-de, kaartide, näituste, erinevate ürituste, koolide kirjastamisprojektide, interaktiivse meedia ja muude toodete vahendusel, tänu millele jõuab National Geographic’u sõnum igas kuus ligi 400 miljoni inimeseni üle kogu maailma. National Geographic on rahastanud juba peaaegu 10000 teaduslikku uurimis- ja keskkonnaprojekti ning ekspeditsiooni, samuti toetab geograafilise kirjaoskuse edendamiseks mõeldud õppeprogrammi.

Allikas: National Geographic Society