PRIA alustab pindalatoetuste väljamaksmist

Alates tänasest, 1. detsembrist laekub tänavune toetusraha PRIA suurimale kliendigrupile – ühtset pindalatoetust taotlenud põllumeestele. Nelja liiki pindala- ja loomapõhisteks toetusteks määratav summa on kokku üle 96,5 miljoni euro.

“Lubasime juba kevadel pindalatoetuste taotlusi vastu võttes, et alustame toetuse väljamaksmist neist, kes täidavad korrektse taotluse elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA. Nüüd saavadki ühtse pindalatoetuse esmalt kaks tuhat e-PRIA klienti,” ütles PRIA otsetoetuste osakonna juhataja Andrus Rahnu.

Suurima osa toetusteportfellist moodustabki ühtne pindalatoetus (ÜPT) – seda saab 16 291 taotlejat 884 613 hektari põllumaa hooldamise eest, kokku 80,4 mln eurot. Ühikumäär on tänavu 91,1 eurot/ha ehk kümmekonna euro võrra mullusest kõrgem. Ka põllumaa pindala suurenes ja toetusesaajaid on mullusest rohkem.

“Selle toetuse eelarve tuleb Euroopa Liidust ning ühikumäära kasv on ühtse põllumajanduspoliitika raames ette planeeritud,” lisas Rahnu. ÜPTd on Eesti põllumehed saanud alates 2004. aastast – toona oli ühikumäär vaid 26,46 eurot/ha.

51 maakasutajale on määratud ligi 44 000 eurot heinaseemne täiendavat otsetoetust ühikumääraga 31,73 eurot/ha – ka seda toetust juba makstakse. Järgmisel nädalal hakkab PRIA maksma põllumajanduskultuuri täiendavat otsetoetust, mida, nagu heinaseemne toetustki, makstakse nn määratud toetusõiguste alusel. Toetusõigused tulenevad sellest, millised kultuuride all olevad põllupinnad tehti taotleja maadel kindlaks varasematel referentsaastatel.

Põllumajanduskultuuri täiendavat otsetoetust arvestatakse 2006. ja 2008.a põllupindade põhjal, ühikumäär on tänavu 20,93 eurot/ha ning toetusteks määratud summa kokku 14,8 mln eurot.
Täiendavaid otsetoetusi rahastatakse Eesti riigi eelarvest.

Alates järgmisest nädalast saavad varakevadel taotletud piimasektori eritoetuse kätte 704 piimalehmade pidajat, kelle karjad pole suuremad kui 100 piimalehma. Kokku on neile määratud 1,2 mln eurot toetust. Toetust ühikumääraga 81,84 eurot piimalehma kohta arvutatakse selliselt, et kuni 50 lehma kohta karjas saab toetust täies mahus, alates 51. piimalehmast koefitsiendiga 0,8.

PRIA on planeerinud kõigi nelja meetme väljamaksed teha valdavalt detsembris, tuleva aasta algusse jääb umbes 5 mln euro ulatuses põllumajanduskultuuri täiendava otsetoetuse makseid. Erinevate meetmete toetused laekuvad klientide kontodele eraldi maksetena.

“Kahjuks ei saa kõik neile määratud summasid kätte täies mahus, sest enne raha väljamaksmist arvestame vajadusel maha kliendi võlgnevused PRIA ees või teeme tasaarveldused,” juhtis Andrus Rahnu tähelepanu põhjustele, miks kõik taotlejad ei saa toetust kätte korraga ja kiiresti.
Väljamakstavate summade väljaarvestamine on aeganõudvam ka neile, kelle toetussummat vähendatakse toetuse saamise tingimuste rikkumiste tõttu.

PRIA soovitab oodatavate toetuste kohta infot otsida eelkõige e-PRIA rubriigist “Maksed”. Ka need, kes ei esitanud taotlust e-PRIAs, saavad e-PRIAga liituda ning vaadata enda finantsandmeid ja toetuse laekumise aega, kui maksekorraldus on juba vormistatud. Infot võib küsida ka PRIA otsetoetuste infotelefonil 7377 679.

Pindalapõhiseid otsetoetusi makstakse põllumeestele selleks, et toetada tootmise jätkumist ja aidata hüvitada kulutusi, mis on tehtud maa harimiseks ja heas põllumajanduslikus korras hoidmiseks. Piimasektori eritoetus kuni 100-pealiste piimalehmakarjade pidajaile aitab säilitada piimatootmist väiksemates majapidamistes, millel tuleb konkurentsis püsimiseks suurtootjatega võrreldes rohkem pingutada.