Tänavu saab veel taotleda metsandustoetusi

Erametsakeskusest saab veel 2011. aasta sügisel taotleda toetust metsa uuendamise töödele ning metsa inventeerimise ja metsamajandamiskavade koostamise kulude katteks.

Taotluse võib esitada posti teel või käsipostiga EMK-sse aadressil Mustamäe tee 50, Tallinn 10 621 (II korrus) või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressile siseriiklik@eramets.ee või e-PRIA portaali kaudu.

Metsa uuendamise toetuse taotluse esitamise viimane päev on 19. november, metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse taotluse esitamise tähtaeg 5. detsember.

Metsa uuendamise toetuse eelarve kogumaht 2011. aastal on 639 116,00 eurot. Esimeses voorus (14.06.) rahuldati 155 taotlust summas 414 232,22 eurot. Metsakultuure hooldati ca 186 hektaril, maapinda valmistati ette ca 1318 hektaril, istutustöid tehti ca 682 hektaril ja soetati ca 1,48 miljonit taime. Teises vooru rahaline maht on ca 160 000 eurot.

Metsa uuendamise toetust saab taotleda 2011. aastal tehtud tööde kohta, st tööd on abikõlblikud, kui töid on teostatud alates 1. jaanuarist 2011. Lisaks on abikõlblikud kulud ka taotluse esitamise tähtpäevale eelneval kalendriaastal tehtud kulud metsakultiveerimismaterjali soetamiseks (välja
arvatud metsapuuseemnete soetamine) ning maapinna ettevalmistamiseks.

Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse eelarve maht 2011. aastal on 958 675,00. Hetkeseisuga on kahe esimese vooru peale toetust määratud 1242 taotlusele ligi 500 000 eurot. Selle raha eest inventeeriti ja koostati metsamajandamiskava ca 36 324,50 ha metsamaale. Kolmanda vooru rahaline maht on üle 300 000 euro.

Metsa inventeerimise ja metsamajandamiskava koostamise toetust saab 2011. aasta jooksul taotleda metsaregistrisse kantud inventeerimisandmete ja nende alusel koostatud metsamajandamiskavade osas. Inventeerimisandmete kandmisest registrisse ei tohi olla möödunud rohkem kui kaks aastat.

Täpsemate toetuste taotlemise tingimustega palume tutvuda „Erametsanduse toetuse taotlemise, taotluse menetlemise ja toetuse maksmise kord“ 2011. aastaks http://www.eramets.ee/emk-toetuste-kord-2011 ja keskkonnaministri 11.02.2009 määrus nr 11 http://www.eramets.ee/erametsanduse-toetuste-maarus-1. Toetusi puudutavate küsimustega palume pöörduda Erametsakeskusesse aadressil
siseriiklik@eramets.ee või telefonil 683 6051.

Regina Hansen, metsanduse kommunikatsioonijuht

Share via
Copy link
Powered by Social Snap