Kuressaare linnavalitsus jagab stipendiumeid

Kuressaare Linnavalitsus kuulutab välja avaliku konkursi kultuuri- ja haridusalase loomingulise tegevuse ning sporditegevuse toetuseks välja antavate stipendiumide taotlemiseks.

Taotletavad stipendiumid on:

1. üks Kuressaare Kaunite Kunstide stipendium suurusega 320 eurot;
2. üks stipendium Aasta Tegu Kultuuris suurusega 320 eurot;
3. kuni kolm stipendiumi Aasta Tegu Hariduses suurusega á 320 eurot;
4. üks stipendium Aasta Tegu Spordis suurusega 255 eurot;
5. üks stipendium Aasta Parim Sportlane suurusega 320 eurot;
6. üks stipendium Aasta Parim Noorsportlane suurusega 130 eurot;
7. üks stipendium Aasta Parim Treener suurusega 255 eurot.

Kandidaate stipendiumikonkursile võivad esitada kõik füüsilised või juriidilised isikud. Konkursil osalemiseks tuleb esitada linnavalitsusele kirjalikult põhjendatud vabas vormis taotlus postiaadressile Kuressaare Linnavalitsus, Tallinna 10, 93819 Kuressaare, märgusõna “Stipendium” või elektrooniliselt aadressile andra.tiik(a)kuressaare.ee

Stipendiumi taotluses tuleb ära näidata:
1. stipendiumi kandidaadi ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ning kontaktandmed (aadress, telefoninumber, elektronposti aadress ja pangarekvisiidid);
2. taotletava stipendiumi nimetus ja suurus;
3. stipendiumi taotluse põhjendus.

Aasta Parima Sportlase kategoorias võib kandidaadiks esitada nii üksiksportlase kui võistkonna.

Taotlusele võib lisada muid taotlust toetavaid ja põhjendavaid materjale. Taotluste esitamise tähtaeg on 16. detsember 2011.

Stipendiumite jagamise otsuse teeb komisjon koosseisus: komisjoni esimees- linnapea Mati Mäetalu; komisjoni liikmed- hariduse ja kultuuri abilinnapea Tiina Talvi, SA Kuressaare Spordibaasid juhataja Kalev Kütt, noorsoo- ja sporditöö spetsialist Lindia Lallo, haridusnõunik Õilme Salumäe, kultuurinõunik Heli Jalakas.

Stipendium koos tänukirjaga antakse pidulikult üle Kuressaare linnapea vastuvõtul.

Kuressaare linnavalitsuse korraldus
Konkursi tingimused