Täiskasvanud õppija nädal sai hoo sisse

Neljateistkümnendat korda peetakse Eestis täiskasvanud õppija nädalat, mille teemaks on sarnaselt eelmisele aastale “Õppimine seob põlvkondi”.

Nädala avaüritus peeti 7. oktoobril Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis, kus kuulutati välja ka aasta õppijad. Aasta õppija tiitliga pärjati Ralf Burk Ida-Virumaalt. Eripreemiad pälvisid Heili Freimanis Valgamaalt ja Tiiu Kaubur Saaremaalt. Rahva lemmikuks nimetati Mairi Raju Võrumaalt, parimaks koolitajaks Viive Einfeldt Pärnumaalt ja aasta koolitussõbralikumaks organisatsiooniks Rapla Keskraamatukogu. Eraldi märgiti ära ka kõige koolitussõbralikum vald – Albu vald Järvamaal. Maakondade aasta õppijate õpilugusid saab lugeda siin.

Täiskasvanud õppija nädal jätkub 12. oktoobril e-õppe päevaga, mis sisaldab avalikku loengut, e-Õppe TVd ja töötuba. “Vanaema õunapuu otsas” nime kandva E-õppe päevaga soovivad korraldajad rõhutada aktiivsena vananemist ja solidaarsust erinevate generatsioonide vahel. Päeva saab jälgida reaalajas e-õppe päeva kodulehel.

13. oktoobril toimub Grundtvigi programmi võimalusi tutvustav päev. Grundtvigi päev on vastavalt TÕN-i temaatikale pühendatud mingile kindlale teemale või valdkonnale täiskasvanuhariduses, mille rakendamisvõimalusi rahvusvahelises koostöös lähemalt analüüsitakse. Sel aastal keskendutakse aktiivse vananemise teemale. Päeva vältel püütakse leida vastused küsimustele: Kuidas jääda aktiivseks, sõltumata vanusest ja ealistest iseärasustest? Kui oluline on õppida ajaloost ja elutarkusest? Kuidas saan mina täiskasvanute koolitajana toetada elanikkonna aktiivsust? Milliseid arenguvõimalusi on Eesti täiskasvanuhariduse valdkondades?

14. oktoobril toimub Tallinnas foorum “Täiskasvanute õppimisvõimaluste edendamine piirkondlikul tasandil”. Foorumil avatakse arutelu erinevate koolitusasutuste, omavalitsuste ja nende allasutuste, Töötukassa, tööandjate ja teiste osapoolte vahel, kes täiskasvanuhariduse edendamisel märkimisväärset rolli etendavad. Aruteludes keskendutakse koostöö vajalikkusele õppimisvõimaluste loomisel, tutvutakse erinevate edulugudega ning vaadeldakse täiskasvanuhariduse osatähtsust regionaalpoliitilisest vaatest. Ettekannetega esinevad teiste hulgas regionaalminister Siim Valmar Kiisler, Pärnu maavanem Andres Metsoja ja Eesti Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel. Foorum toimub Euroopa Sotsiaalfondi programmi “Täiskasvanuhardiduse populariseerimine” raames ja on osalejatele tasuta.

Täiskasvanud õppija nädala täpse programmiga saab  tutvuda siin.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap