Liivimaa Mihklilaat ja pidu

Valga Linnavalitsus, Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus, Valga Muuseum, MTÜ-d segakoor Rõõm, Valga Käsitöökelder ja Roosi Käsitöö kutsuvad kõiki Liivimaa Mihklilaadale ja peole Valga kesklinna 1. oktoobril kell 9-16.

Laat toimub Kesk tänaval ja muuseumi hoovis ning meelelahutusprogramm kultuuri- ja huvialakeskuse esisel platsil. Tutvu ajakavaga!

Laadale oodatakse müüma aiasaaduste, taimede ja loomade kasvatajaid, käsitöömeistreid, meemüüjaid, puidust mööbli valmistajaid, erinevate toiduainete müüjaid, ehete valmistajaid jne. Müügiplats tasuta, kauplejatelt ootame kaubavalikust annetust suurele loteriile.

Müügikohtade registreerimine kuni 30. septembrini telefonil +372 766 9970, e-post info@valgakultuurikeskus.ee

Lisainfo: Valga Linnavalitsuse kultuurinõunik Merce Mäe telefonidel +372 5345 3457 või +372 766 9914