Rosmal algab Vanemate Kooli neljas õppeaasta

Põlva külje all Rosmal tegutseva waldorfkooli ja -lasteaia tegevust korraldav MTÜ Rosma Haridusselts jätkab juba neljandat õppeaastat Vanemate Kooli tööd. Kolmapäeval, 21. septembril algava õppeaasta fookuses on looduse aastaringiga seotud pühad ehk pööripäevad ja lapsevanemate oma initsiatiiv, st tunnid „lapsevanemalt lapsevanemale“.

Inimene elab ja tegutseb kooskõlas maailma ja loodusrütmidega. Pööripäevad annavad aastaringile rütmi, toimub valguse kvaliteedi
muutus. Üleminekul ühest seisundist teise on alati arenguvõimalus. Vanamete Koolis tuleb lähemalt juttu sellest, mida kõnelevad meile
aastaringipühad, mis on tänapäeval nende pühade mõte, kuidas leida nende tähistamisest jõudu ning kuidas seda kõike vahendada lastele.

Vanemate Kooliga haakuv initsiatiiv „lapsevanemalt lapsevanemale“ sündis Rosma kooli ja lasteaia visioonipäeval ning seisneb selles, et lapsevanemad ise tutvustavad üksteisele omi töid ja tegemisi, hobisid, huvi pakkuvaid teemasid, reise või muidu põnevaid ettevõtmisi.

Neljanda õppeaasta esimese poolaasta tunnid on 21. septembril, 19. oktoobril, 2. ja 30. novembril. Esimene tund on kolmapäeval, 21.
septembril kell 18.00-20.30 ja toimub nagu ikka Rosma koolis:
– ühised mängud, Külli Volmer,
– ettekanne sügisesest Miikaeli-ajast ja selle tähendusest inimeseks olemisele, Heli Kudu,
– trumm ja retsitatsioon “Püha Miikaeli mõõk”, mida 29. septembri õhtusel etendusel „Miikaeli võitlus Draakoniga“ kooli õuel kaasa lugeda, Riina Velmet ja Külli Volmer,
– vahetund ehk üürike aeg kooli ja kodu vahel, kui süüakse võileiba, juuakse teed ja aetakse juttu.

Vanemate Kool on avatud kõigile lapsevanematele ja huvilistele, kellel on küsimusi lapse kasvamise toetamise ja waldorfpedagoogika kohta. Osalemine on tasuta, kuid Vanemate Kooli tegevust võib toetada annetuse korras.

Rosma kool on kujunenud aastatega tugevaks waldorfkooliks, mis pakub valikuvabadust hariduses tervele Kagu-Eesti piirkonnale. MTÜ Rosma Haridusselts, mis korraldab waldorfkooli ja -lasteaia tegevust, on tunnistajaks teadlike perede lisandumisele, kellest mõnigi on valinud elukoha just Rosma kooli või lasteaia pärast. Aastatega kogunenud Rosma hariduskogukond aga aina tugevneb ning vanemad soovivad üha rohkem panustada seltsi tegevusse ja arengusse.

MTÜ Rosma Haridusselts korraldab 21 aasta eest asutatud waldorfkooli ja kuus aastat tagasi loodud waldorflasteaia tegevust. Rosma seltsi pere elab laiali üle Põlvamaa ja Võrumaa – kooli ja lasteaeda käib lapsi kokku 11 omavalitsusest. Haridusseltsi juhatus koosneb vanematest ja õpetajatest ning teeb tööd vabatahtlikult. Tegemist on puhtalt kodanikualgatuse baasil tegutseva kooli ja lasteaiaga, õppetöö sisu ja vaimse kvaliteedi eest vastutab õpetajate kolleegium.

Johannese Kool Rosmal ja lasteaed Täheke on kujunenud Kagu-Eesti piirkonnaüleseks ning unikaalseks haridusasutuseks, mis pakub tavapärase koolisüsteemi kõrval võimalust õppida riiklikult tunnustatud waldorfõppekava alusel ja tagab soovijatele valikuvõimaluse hariduses. Kool ja lasteaed tegutsevad Eesti hariduse suurkuju ja haridusuuendajana tuntud Johannes Käisi sünnipaigas.

Waldorfharidust kirjeldatakse kui hetkel suurimat ülemaailmset sõltumatute koolide liikumist. Maailmas on 65 riigis ligikaudu 1000
waldorfkooli ning 2000 koolieelse hariduse asutust. Ligi 100-aastase traditsiooniga waldorfpedagoogikat viljeletakse Eestis juba 21 aastat. Kaks vanimat waldorfkooli on Johannese Kool Rosmal ja Tartu Waldorfgümnaasium. Eestis tegutseb hetkel seitse waldorfkooli, mis on kõik loodud lastevanemate initsiatiivil ja tegutsevad kodanikualgatuse korras.

Lisainfo:
Külli Volmer, MTÜ Rosma Haridusseltsi õpetaja ja kolleegiumi liige
Tel +372 530 22793
E-post kylli.volmer@mail.ee