Viljandis suunatakse kogu jõud A-hepatiidi ohjamisele

A-hepatiiti haigestumise ennetamise töörühm kogunes Viljandi maavanema Lembit Kruuse juures, et ametkondlikus koostöös leida parimad abinõud uute haigusjuhtude ärahoidmiseks.
Eelmise nädalaga võrreldes kasvas haigestunute arv 30%. Arvestades haiguse kuni 50 päevast peiteaega võib oletada, et veel mingi aeg näitab haigestumus kasvutendentsi.
Lembit Kruuse sõnul on tänaste tegevuste ja teavituse tähtsaim roll selles, et paari kuu pärast saaksime haiguse taandumisest rääkida.
Terviseameti vaneminspektori Jelena Sova hinnangul on parim, mis iga inimene enda ja oma pereliikmete kaitseks peale hügieeninõuete täitmise teha saab – vaktsineerimine, mis annab kaitse võimaliku haigestumise eest umbes 20 aastaks.
Korrapärased kokkusaamised Viljandi Maavalitsuses Terviseameti ja Veterinaarameti esindajate osavõtul toimuvad kuni vajaduse raugemiseni.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap