Noori põllumehi oodatakse toetust taotlema

9. augustil alustab Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) toetustaotluste vastuvõttu põllumajandusliku ettevõtlusega alustavatelt noortelt, kes võivad saada kuni 40 000 eurot ühekordset toetust. See on ka esimene investeeringutoetus, mille taotlusi saab esitada elektroonilises kliendiportaalis e-PRIA.

Põllumajandusettevõtjate keskmine vanus on Eestis aasta-aastalt tõusnud, noorte osakaal vähenenud. “Et elu maal jätkuks ning maanoortel oleks huvi ja paremaid võimalusi põllumajandustootmisega tegelda ning ka vanemate majapidamist üle võtta, selleks pakubki abi maaelu arengukava toetus põllumajandusega alustavatele noortele ettevõtjatele,” selgitas PRIA arengutoetuste osakonna juhataja asetäitja Sigmar Suu.

Vähemalt pool soovitud toetusest tuleb investeerida ettevõtte põhivarasse (seadmed, masinad, ehitised jmt), muus osas on raha kasutamise võimalused avarad. Põllumajanduslikuks tootmiseks võib valida põllukultuuride kasvatamise ja loomapidamise, mesinduse, puuvilja- ja marjaistanduste rajamise, aianduse, omatoodetud põllumajandussaaduste töötlemise jmt. Noortaluniku toetuse abil on aga edendatud ka näiteks jaanalinnufarmi, seenekasvatust, lilli ja dekoratiivtaimi tootvat aiandit.

Toetuse soovija peab olema kuni 40 aastane, põllumajandusliku eriharidusega (või omandab selle 36 kuu jooksul), kaheaastase põllumajandusliku töökogemusega. Samas ei tohi ta olla ise põllumajandusettevõtjana tegutsenud kauem kui 18 kuud.

9.-29. augustini 2011 kestev taotlusperiood on maaelu arengukava sellel programmperioodil juba viies. Varasemad neli taotlusvooru näitavad, et see toetusmeede on väga populaarne: kokku esitati 817 taotlust, 301 noortalunikule on välja makstud kokku 11,45 miljonit eurot toetust.

Kõigi abikõlblike projektide rahastamisele seab piirid iga taotlusvooru konkreetne eelarve. Kui toetusesoove on eelarvest rohkem, koostatakse projektide paremusjärjestus kriteeriumide alusel, mis on sätestatud meetme määruse lisas. Algava taotlusvooru eelarves on toetusteks 2,2 miljonit eurot.

Taotlusi saab esitada PRIA maakondlikes teenindusbüroodes, kuid Sigmar Suu soovitab noortel eelistada elektroonilist dokumentide esitamist e-PRIAs (vt http://www.pria.ee/et/ePRIA ). Seni on e-PRIAs taotluste esitamiseks teenused välja töötatud pindala- ja loomakasvatustoetuste taotluste esitamiseks, noortaluniku meetmega jõuab teenus ka investeeringutoetuste valdkonda.

Noortaluniku toetuse saamise tingimusi palume lugeda juhenditest ja määrusest PRIA kodulehel. Seal on ka kõik taotluse vormistamiseks vajalikud vormid.

Toetuse määramise otsused teeb PRIA pärast taotluste analüüsi ja hindamist 70 tööpäeva jooksul pärast taotlusvooru lõppu ehk detsembri algul, pärast seda makstakse toetused ka välja.

Allikas: PRIA