Poola suursaadik vaimustus Kursist

Puurmani vallas asuva Kursi jahilossi omanik ning kultuuriedendaja Alikee Kubi korraldas ajaloohõngulises hoones  ajalookonverentsi „Kogu tõde Kursist. Konvrentsiga tähistati  EELK Maarja-Eliisabeti koguduse 600. aastapäeva.

Konverentsil viibinud Poola Vabariigi suursaadik Eestis Gregorz M. Poznanski andis EELK Kursi koguduse õpetaja Sulev Sovale üle  õnnitlusläkituse koguduse 600.aastapäevaks,  milles on rõhutatud, et tänapäeval loovad Eesti ja Poola kaasaegset Euroopat, toetudes traditsioonidele ja universaalsetele väärtustele. Läkituses on sõnum, et Euroopa kultuuriline rikkus ja religioosne sallivus sõltuvad  suuresti paikkondades asuvatest kohalikest ühendustest  ning soov Kursi kogudusele jätkata tegevust vähemalt veel kuussada aastat. Veel märkis suusaadik, et tal on au olla ka Kursis, kui sajandeid tagasi eksisteerinud Poola suurriigi ühes kaugemas paigas.

Peakorraldaja Alikee Kubi eestvedamisel istutati kiriku lähedusse kaks elupuud. Üks neist tähistab Kursi koguduse kuuesajandat aastapäeva. Teise puu istutas Poola suursaadik, kes oli vaimustuses Kursi ajaloolisest aurast, kaunist loodusest, ettevõtja Alikee Kubi ja tema kirikuõpetajast abikaasa Sulev Sova pealehakkamisest ja missioonitundest ning lubas järgmisel korral seda paika külastada koos abikaasa ja lastega.

Kirikuõpetaja Sulev Sova sõnul ajendas sündmust ennekõike korraldama soov rohkem teada saada selle paiga varasemast ajaloost ja seda huvilistele tutvustada. „Näiteks orduaja kohta on teda vaid seda, et sel perioodil elas siin 13 komtuuri ja 2 foogti. Kursi kirik on säilinud 1648 aastast ning ta jäi maha põletamata Põhjasõjas nagu siin piirkonnas enamus kirikuid. On ka teada, et puud, millest kiriku laetalad  ehitati, hakkasid kasvama 1525. aastal ja võeti maha 1647 aastal,” rääkis vaimulik.

Konverentsil osalenud EELK peapiiskop Andres Põder lausus, et tal on rõõm viibida kaugele ulatuva ajalooga paigas, kus on inimesi, kes oskavad möödanikku hinnata. „Paljud Eestimaa paigad on aga ajalukku jõudnud läbi kiriku  Tänapäeval on mitmedki keskused kunagistest kuulsatest asukohtadest mujale nihkunud. Need paigad väärivad aga taas tundma õppimist, omaks võtmist, väärtustamist ja ka külalistele tutvustamist. Praegune aeg muutub veelgi rikkamaks, kui võtame kaasa ka möödaläinud aja,“ märkis Põder.

Puurmani vallavanem Rauno Kuus toonitas, et kiriklikust Kursi kihelkonna keskusest on välja kasvanud ka Puurmani ja Laeva vald. Puurmani vald oli ka konverentsi läbiviimise toetaja. Põhjaliku ja faktiderohke ettekandega esines ajaloolane Kaur Altoa, kes rääkis Tartumaal asunud Kärkna mungakloostrist ja selle seostest Kursiga.

EELK Torma Maarja Koguduse õpetaja Mehis Pupart kinkis Kursi kogudusele aastail 1929-1941 Kursis ja 1964-1983 Tormas töötanud nimeka kirikuõpetaja ja teoloogiaõppejõu Jaan Muru (1900-1987) memuaarid.

Alikee Kubi tutvustas konverentsist osavõtjatele  ka Kursi jahilossi ja restoranis valmistatud roogasid.

Jaan Lukas

Share via
Copy link
Powered by Social Snap