Üle 400 projekti said KIKi toetust

Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) nõukogu eraldas 418 projektile 26, 8 miljonit eurot. Pool eraldatud rahast läks veemajandusele, ülejäänud raha eest toetatati atmosfääriõhukaitset, keskkonnateadlikkuse programme, kalandust ja looduskaitset.

KIKi nõukogu esimees keskkonnaminister Keit Pentus kiitis eriti koole ja lasteadasid, kes on tublid taotlejad lastele mõeldud looduse ja keskkonnateadlikkuse ürituste korraldamiseks. Pentuse sõnul oli sel korral võimalik toetada mitut Ida-Virumaa projekti. Näiteks rahastati 15000 euroga õppeprogrammi, mille käigus on Ida-Viru venekeelsetest koolidest pärit lastel võimalik näha ka teiste Eesti piirkondade rikkumata loodust. Kokku rahastati 30 kooli- ja lasteaialastele suunatud projekti kogusummas 409 305 eurot.

Atmosfääriõhukaitsele eraldatud rahad läksid katlamajade rekonstrueerimiseks ja keskkonnasõbralikule küttele üle viimiseks. Veemajandusprojektid olid suunatud vee- ja kanalisatsioonivõrkude ehitamisele ja rekonstrueerimisele, reoveepuhastite ehitamisele ja veekogude puhastamisele. Näiteks sai sademevete süsteemi korrastamiseks üle 200 000 euro toetust Kadrioru park. “Selle raha eest parandatakse pargi kanaleid, kraave ja tiike, avatakse ajalooliste plaanide järgi vanu kanaleid ja luuakse uusi kraave, et pargile omane vetesüsteem säiliks,” märkis minister Keit Pentus. Kokku rahastati erinevates parkides tehtavaid töid ligi miljoni euro ulatuses.

KIKi juhatuse liikme Kalev Auni sõnul on tänavu küll toetuste väljamaksmise tempo kiirenenud, kuid samas esineb toetuse saajate poolset mahajäämust projektide rakendamise ajakavast.

Esmakordselt toimus KIKi nõukogu paberivabalt ja ka kõik projektitaotlused laekusid läbi elektroonilise andmebaasi.

Allikas: www.kik.ee