Suure tuleohu tõttu kuulutas päästeamet välja piirangud

Foto päästekeskuse arhiivist.

Tuginedes Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi andmetele kuulutab Päästeamet välja suure tuleohuga aja. See tähendab, et metsas on keelatud lõkke tegemine, grillseadme kasutamine ja suitsetamine.

Metsa- ja maastikupõlengute põhjuseks on enamasti inimeste hooletus. Maha visatud või autoaknast välja loobitud suitsukonist võib alguse saada metsatulekahju. Samuti võib tuleohtu tekitada metsas mootorsõidukiga liiklemine.

Metsas jalutades olgu kaasas laetud mobiiltelefon, et vajadusel abi kutsuda. Alati tuleks jälgida oma liikumistrajektoori, et metsatulekahju puhkedes võimalikult kiiresti metsast välja saada.

Alates 11. juunist on Eestis (va Saare ja Hiiu maakonnad) suure tuleohuga aeg, mille määrab Päästeameti peadirektori käskkiri. Kuumade ilmade jätkumisel kuulutatakse suure tuleohuga aeg välja ka Saare-ja Hiiumaal.

Piirangute lõpetamisest teatatakse tuleohu taandumisel.

Infot tuleohutusnõuete kohta saab päästeala infotelefonilt 1524.

Tuleohu kaarti saab jälgida Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi kodulehelt www.emhi.ee .

Päästeameti peadirektori käskkirja terviktekst, mille alusel suure tuleohuga aeg välja kuulutatakse on leitav www.rescue.ee/38211  

Allikas: päästeamet

Share via
Copy link
Powered by Social Snap