Kolmanda Uma Pido lavalõsäädjä om Tarmo Tagamets

Tarmo Tagamets

Uma Pido toimkunna puult volitõdu kommisjon valisi 2013. aastagal Võrol tulõva kolmanda Uma Pido lavastajat. Lavastajakonkursilõ
tull’ kolm kandidaati. Kommisjoni valisi Tarmo Tagametsa, kiä om parla Võro Liinatiatri kunstiline juht.

Kommisjonilõ miildüsi Tagamõtsa mõtõ pruuki pido ettevalmistuisin ja  lavastusõn kujondina Võhandu jõkõ, miä pututas kuut vana Võromaa katsat  kihlkunnast. “Kõnõldas, et Võhandu jõkõ müüdä tulli’ vanalõ Võromaalõ  edimädse’ inemise’, mi edevanõmba’. Sama vesi juusk nii Urvastõ ku  Räpinä kihlkunnan, taa köüt meid ütte. Minnu huvitasõ’ mi edevanõmbidõ tii’ ja uskmisõ’, tuuperäst taha ma tiidä’ ja tundma oppi seo ilosa jõõ mälehtüisi ja aoluku,” kõnõl’ Tagamets. “A kats kihlkunda (Karula ja Harglõ), midä Võhandu ei pututa, kuis mi noid ütte köüdämi?” küsse kommisjon. “Sääl om Mustjõgi ja ma jätässi üte võrokõsõ muudu krutskilidse küsümüse õhku: kon om Võhandu ja Mustjõõ kokkosaamisõ kotus?” vastas’ Tagamets.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap