Võru keele päev Pikakannu koolis

Homme, 3. mail proovitakse Pikakannu koolis algust teha võru keele õpetamisega keelekümbluse moodi: kavas on neli võru keeles peetavat ainetundi.

Võru keelt ja kultuuri õpetatakse praegu 20 ajaloolise Võrumaa koolis peamiselt ühe ringitunnina nädalas (kuues koolis 20st on õppus tunniplaanis valikainena).

 Võru keelt ja oma kandi kultuuri on aga võimalik õpetada ka teistes tundides peale võru keele tunni. Kogu ilmas, sealhulgas Eesti vene koolides tuntakse seda keelekümbluse nimetuse all. See tähendab, et vene lapsed õpivad näiteks Eesti ajalugu eesti keeles. Niisamuti võiks vana Võrumaa koolides lapsed õppida näiteks ajalugu, maateadust, käsitööd, kehalist kasvatust, kirjandust või mõnd muud ainet võru keeles.

 Keelekümblus on igal pool häid tulemusi andnud õpetamisviis. Pikakannus tutvustavad seda Tartu Annelinna gümnaasiumi õpetajad.

 Pikakannu koolis on plaanis õpetada tulevast sügisest peale võru keele ka pärimuskultuuri omas keeles. Keelekümbluse mõte ongi lisaks keelele ja ainetele laiemalt õpitava keele kultuuri (seda keelt kandvat ilmatunnetust jms) tutvustada.

 Keelekümblusmeetodit toetaks tõhusalt see, kui võru keel oleks Võrumaa koolides igapäevane kõnekeel, näiteks vahetunni ajal jne.

 Kes omakeelse kooliõppuse vastu huvi tunneb, võib Pikakannu koolis kaasa teha järgmise koolipäeva:

 Kell 11 ütlevad avasõnad Pikannu kooli võru keele õpetaja Astrid Hurt ja Võru instituudi direktor Rainer Kuuba.

 Tunnid:

11.10 – 11.55 võru keel (Evar Saar, Võru instituut)

12.05 –13 keelekümblusmeetodi tutvustamine (Anne Kaskman, Maire Küppar, Kalvi Värton, Tartu Annelinna gümnaasium)

13.10 – 13.55  matemaatika (Valdis Laan, Tartu ülikool)

 13.55 – 14.15 teepaus

 14.15 – 15  loodusõpetus (Urmas Kalla, Võru instituut)     

15.10 – 15.55  muusikaõpetus (Maaja Glaser, Orava põhikuul)

15.55  kokkuvõttev arutelu

 Täpsem info tel 5614 3780 (Tiia Allas).

Tiia Allas,

Võru instituudi kooliõppuse projektijuht